Yritys

Haminan Energia on monipuolinen energiayhtiö. Panostamme ympäristöystävälliseen energiantuotantoon, kuten tuulivoimaan ja biokaasuun, sekä paikalliseen palveluun.

Haminan kaupungin sähkölaitos perustettiin vuonna 1901. Sähkölaitoksen alkuaikojen toiminta painottui Haminan kaupungin ja ympäristön sähköistämiseen.

Hamina aloitti ensimmäisenä Suomessa maakaasun paikallisjakelun vuonna 1982 ja tämän vuoksi niin kaasun jakelutekniikka kuin lainsäädäntökin kehitettiin Haminan kokemusten pohjalta. Maakaasuliiketoiminnan myötä Haminan kaupungin sähkölaitoksen nimi muutettiin Haminan Energialaitokseksi.

Haminan Energia on tällä hetkellä Suomen merkittävin maakaasun paikallisjakeluyhtiö ja maakaasu on Haminan Energian tärkeintä liiketoimintaa.

Energia-alan murros ja alalla tapahtuneiden muutosten mukanaan tuomat uudet vaatimukset johtivat energialaitoksen yhtiöittämiseen 1994, jolloin perustettiin Haminan Energia Oy. Yhtiön osakekannan omistaa kokonaan Haminan kaupunki.

Yhtiöittämisen jälkeen yhtiö lähti kehittämään liiketoimintojaan ja tämän myötä perustettiin 1998 erillinen verkonrakennus- ja urakointiyhtiö Kymertek Oy. Haminan Energia myi 60 % omistusosuutensa yhtiöstä Eltel Networksille syksyllä 2003.

Tänä päiväna Haminan Energia on paikallisesti monipuolisia palveluja tarjoava energiayhtiö, jonka liiketoiminnat ovat sähkön ja maakaasun jakelun ja myynnin lisäksi laajentuneet kaukolämmön jakeluun, tiedonsiirtopalveluihin, teollisuuden energiapalveluihin sekä biokaasuun.

Haminan Energia Oy:n liiketoiminnan perustana ovat ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvin hallitut toiminnot sekä järjestelmällisyys. Organisaatio, jonka tavoitteena ovat laadukkaat, asiakaslähtöiset sekä edulliset ja kilpailukykyiset palvelut, tarvitsee tuekseen työkalut, joiden avulla tehokkuus, laatu ja kilpailukyky saavutetaan.

Standardin vaatimukset täyttävä toimintajärjestelmä

Standardin vaatimukset täyttävä toimintajärjestelmä on työväline, jonka avulla Haminan Energia Oy:ssä systemaattisesti ja päämäärätietoisesti kehitetään toimintaa asiakkaiden parhaaksi. Toimintajärjestelmä muodostuu standardin vaatimukset täyttävistä laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmistä.

Hyvä laatu on Haminan Energia Oy:n kaiken toiminnan perusarvo. Tuotteiden ja palvelujen hyvän laadun varmistamiseksi toiminnan perustana on laatujärjestelmä, joka täyttää SFS-EN ISO 9001/2000 standardin vaatimukset.

Ympäristöystävällisyys on Haminan Energia Oy:n perusarvo. Ympäristömyönteisyyden varmistamiseksi toiminnan perustana on ympäristöjärjestelmä, joka täyttää SFS-EN ISO 14001 standardin vaatimukset.

Tuotteiden ja toiminnan turvallisuus on avainasemassa Haminan Energia Oy:n toiminnassa. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän perustana on OHSAS 18001 standardi.

Standardoitu toimintajärjestelmä kattaa kaikki Haminan Energia Oy:n tärkeimmät liiketoiminnot eli sähkön, maakaasun ja kaukolämmön myynnin, siirron ja jakelun, sähkön ja kaukolämmön tuotannon sekä tiedonsiirtopalvelut.

Haminan Energia Oy:n toimintapolitiikan mukaisesti toimintaa ei määritellä yksittäisen tuotteen, sähkön, maakaasun, lämmön tai tiedonsiirron yksittäisten ominaisuuksien mukaisesti vaan toiminta käsittää tuotteeseen liittyvän kokonaisvaltaisen palveluketjun - energiapalvelun.

Energiapalvelut ovat asiakkaidemme tärkeä strateginen kilpailutekijä. Haminan Energia Oy on sitoutunut toimintapolitiikassaan näiden palveluiden tuottamisen jatkuvaan parantamiseen. Tuotteidemme ja palvelujemme tulee täyttää kaikki tämän toimintajärjestelmän asettamat vaatimukset, jotka pohjautuvat asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kartoitettuihin tarpeisiin ja odotuksiin tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Toimintapolitiikkamme mukaisesti energiapalveluiden tulee täyttää asettamamme vaatimukset laadun, ympäristönsuojelun ja turvallisuuden suhteen. Toiminnassamme olemme sitoutuneet noudattamaan Haminan Energia Oy:n perusarvoja.

Asiakaslähtöisyys

Meidän kaikkien työtä ja päätöksentekoa ohjaavat asiakkaat tarpeineen. Paikallisena luotettavana energiayhtiönä tunnemme omien asiakkaittemme tarpeet ja sen, mitä he arvostavat.

Taloudellinen ajattelu

Koko henkilöstö ymmärtää talouden merkityksen Haminan Energia Oy:n kehityksessä ja toiminnassa sekä tiedostaa, miten voi siihen omalla toiminnallaan vaikuttaa. Hyvä ja vakaalla pohjalla oleva talous takaa toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen turvaten asiakkaille edullisen energian sekä koko maakunnan hyvinvoinnin.

Henkilöstön hyvinvointi

Toimimme joukkueena ja hyväksymme ihmisten erilaisuuden. Arvostamme toistemme mielipiteitä ja taitoja. Olemme valmiita auttamaan toisiamme.

Ympäristöystävällisyys

Energian hankinnassa ja tuotannossa suosimme ympäristöä ja luontoa säästäviä tuotantotapoja ja kohdistamme kehityspanoksemme uusiutuviin energialähteisiin. Kaikessa toiminnassamme suosimme ympäristöä ja luontoa vähemmän rasittavia ratkaisuja. Asiakassuhteissa pyrimme energiansäästöön ja ympäristöystävällisyyden korostamiseen.

Luotettavuus

Olemme valmiit tekemään sen, minkä lupamme. Luotettavuus merkitsee meille avoimutta. Annamme toisillemme rakentavaa palautetta sekä positiivista että kriittistä, mikä auttaa meitä jatkuvaan kehitykseen.

Maakunnallisuus

Toiminnassamme edistämme maakunnallista hyvinvointia ja elinkeinoelämää. Toimintamme tukeutuu paikallisiin yhteistyökumppaneihin. Tuemme paikallista ammattikoulutus-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa.

  2017 2016 2015
Liikevaihto (1000€) 29.525 30.772 30.229
Liikevoitto (1000€) 1.866 1.148 438
Liikevoitto-% /lvv 6,3 3,7 1,5
Oman pääoman tuotto-% 4,7 1,7 -5,9
Omavaraisuusaste-% 21,1 21,5 22,2

 

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin ylös