LNG

LNG on nesteytettyä maakaasua, jonka energiatiheys on 600-kertainen maakaasuun verrattuna. LNG on ympäristöystävällinen polttoaine, joka korvaa polttonesteitä tie- ja meriliikenteessä sekä lämmityskäytössä.

Haminan Energian ja virolaisen Alexelan yhteisyritys Hamina LNG Oy rakentaa LNG-vastaanottoterminaalin Haminan satamaan. Terminaalin toimittaa Wärtsilä.

LNG on nesteytettyä maakaasua, jonka energiatiheys on 600-kertainen maakaasuun verrattuna. LNG on ympäristöystävällinen polttoaine, joka korvaa polttonesteitä tie- ja meriliikenteessä sekä lämmityskäytössä. LNG:n käyttö ei tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä ja se täyttää tiukentuvat päästörajoitukset, jotka koskevat hiukkas-, typenoksidi-, ja hiilidioksidipäästöjä

LNG tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon kaasun hankintaan ja mahdollistaa myös uuden, energiaintensiivisen teollisuuden etabloitumisen Haminan alueelle. LNG luo pohjaa Haminan Energian kasvulle oman alueen ulkopuolelle sekä uusiin merkittäviin kumppanuuksiin. LNG:n tankkaus HaminaKotka satamassa tuo myös mahdollisuuden LNG:tä käyttävien alusten saapua HaminaKotka satamaan.

LNG-vastaanottoterminaalin rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2018 alussa. Ensi vaiheessa rakennetaan 30 000 m3:n varastosäiliö, josta voidaan toimittaa kaasua Haminan Energian jakeluverkkoon ja jakeluverkon ulkopuolisille asiakkaille sekä maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa myös toinen, 20 000 m3:n varastosäiliö.

Rakennusvaiheessa hanke työllistää vuosittain noin 100 henkilötyövuotta. Operatiivinen vaihe vuodesta 2020 alkaen tuo pysyviä työpaikkoja käytön ja kunnossapidon tehtäviin kymmenkunta, lisäksi epäsuorasti useita kymmeniä mm. myyntiin ja logistiikkaan.


Lisätietoa:

Hallituksen puheenjohtaja
Kalevi Mattila
Hamina LNG Oy
p. 040 630 4315
kalevi.mattila@haminanenergia.fi

Liiketoimintajohtaja, energiapalvelut
Heikki Lappalainen (myynti)
Haminan Energia Oy
p. 040 631 6214
heikki.lappalainen@haminanenergia.fi

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin ylös