LNG

LNG on nesteytettyä maakaasua, jonka energiatiheys on 600-kertainen maakaasuun verrattuna. LNG on ympäristöystävällinen polttoaine, joka korvaa polttonesteitä tie- ja meriliikenteessä sekä lämmityskäytössä.

Haminan Energian ja virolaisen Alexelan yhteisyritys Hamina LNG Oy rakentaa LNG-vastaanottoterminaalin Haminan satamaan. Terminaalin toimittaa Wärtsilä.

LNG on nesteytettyä maakaasua, jonka energiatiheys on 600-kertainen maakaasuun verrattuna. LNG on ympäristöystävällinen polttoaine, joka korvaa polttonesteitä tie- ja meriliikenteessä sekä lämmityskäytössä. LNG:n käyttö ei tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä ja se täyttää tiukentuvat päästörajoitukset, jotka koskevat hiukkas-, typenoksidi-, ja hiilidioksidipäästöjä

LNG tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon kaasun hankintaan ja mahdollistaa myös uuden, energiaintensiivisen teollisuuden etabloitumisen Haminan alueelle. LNG luo pohjaa Haminan Energian kasvulle oman alueen ulkopuolelle sekä uusiin merkittäviin kumppanuuksiin. LNG:n tankkaus HaminaKotka satamassa tuo myös mahdollisuuden LNG:tä käyttävien alusten saapua HaminaKotka satamaan.

LNG-vastaanottoterminaalin rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2018 alussa. Ensi vaiheessa rakennetaan 30 000 m3:n varastosäiliö, josta voidaan toimittaa kaasua Haminan Energian jakeluverkkoon ja jakeluverkon ulkopuolisille asiakkaille sekä maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa myös toinen, 20 000 m3:n varastosäiliö.

Rakennusvaiheessa hanke työllistää vuosittain noin 100 henkilötyövuotta. Operatiivinen vaihe vuodesta 2020 alkaen tuo pysyviä työpaikkoja käytön ja kunnossapidon tehtäviin kymmenkunta, lisäksi epäsuorasti useita kymmeniä mm. myyntiin ja logistiikkaan.

 

Rohe Solutions Oy

LNG:n myyntiyhtiö 


Hamina LNG Oy
  

LNG:n terminaaliyhtiö

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin ylös