Ohjeita maakaasuliittymän tilaajalle

Ohjeita liittymän tilaajalle

 • Käänny hyvissä ajoin meidän puoleemme, kun alat suunnitella maakaasuliittymän rakentamista. Suunnitteluvaiheessa sinun kannattaa selvittää maakaasuliittymän saanti ja hinta.
 • Teetä käyttöputkiston ja käyttölaitteiden suunnitelmat pätevällä suunnittelijalla tai asennusliikkeellä.
 • Liittymä tilataan palauttamalla Maakaasuliittymän tilauslomake täytettynä, allekirjoitettuna ja pyydetyillä liitteillä varustettuna. Ilmoita tilauksen yhteydessä milloin aiot ottaa liittymän käyttöön. Tieto on meille tärkeä voidaksemme varata liittymääsi varten tarvittavan paineensäätimen ja kaasun määrämittarin.
 • Hinnaston mukaisesta liittymismaksusta veloitetaan puolet, kun liittymän tilaus on hyväksytty.
 • Liittymän toimitusaika on 8 viikkoa oikein allekirjoitetusta, palautetusta liittymissopimuksesta. Toimitusaika riippuu liittymän sijainnista, tarvittavista maankäyttöluvista, yms. seikoista. Toimitusaika vahvistetaan liittymissopimuksessa.
 • Liittymän suunnittelun valmistuttua lähetämme liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi.
 • Rakennamme liittymän liittymissopimuksen perusteella rakentamisrajaan asti liittymän tyyppikuvien mukaisesti.
 • Rakentamisrajasta eteenpäin olevien putkien ja asennusten suunnittelu ja  rakentaminen, kuuluvat kaasuliittymän omistajalle sekä omistus ja ylläpito lukuun ottamatta Haminan Energia Oy:lle jäävää putkistoa (kohta 6).
 • Puolet liittymismaksusta ja mahdollinen rakentamiskustannuksiin perustuva lisäliittymismaksu (määritelty liittymissopimuksessa) veloitetaan kun liittymä on liittymissopimuksen mukaisesti kytkentävalmis.
 • Rakentamisraja on esitetty liittymätyyppikohtaisissa rakennekuvissa, liitteet 2-5.
 • Haminan Energia Oy rakennuttaa liittymän maakaasuputkiston runkoputkesta kaasunkäyttäjän ulkoseinälle sisältäen nousuputken pääsulkuventtiilin ja sen päälle asennettavan suojakoteloon.
 • Liittyjä vastaa maakaasuputken maankaivu ja peittotöistä kiinteistön tontin osalta.
 • Muovisen maakaasuputken asennus poikkileikkauksen periaatekuvan mukaisesti.
 • Liittyjän on varmistettava, ettei kiinteistön osalla liittymisputken sijoituspaikalla  ole maanalaisia putkia tai laitteita. Haminan Energia näyttää ja merkitsee tarvittaessa omat johtonsa maksutta. Maksuttoman näytön edellytyksenä on, että tilaus tehdään vähintään kolme työpäivää ennen maanrakennustöiden aloittamista ja näyttö tehdään normaalina työaikana.
 • Liittyjä rakennuttaa maakaasun käyttöputkiston pääsulkuventtiililtä omille käyttölaitteille käyttäen hyväksyttyä maakaasu-urakoitsijaa. Haminan Energia Oy:n ohjeet ja vaatimukset asennuksiin liittyen on esitetty liitymän tyyppikuvissa.
 • Rakennukseen sisään johtava kaasuputki on maadoitettava. Rakennuksessa oleva metallinen kaasuputkiston runko-osa liitetään sähkönjakokeskuksen päämaadoituskiskoon tai vastaavaan.
 • Maakaasu-urakointia saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä urakoitsija. Hyväksytyt maakaasu-urakoitsijat löytyvät mm. Turvatekniikan keskuksen Internet-sivuilta.
 • Liittymätyypin mukaiset käyttöputkiston laitteet on urakoitsijan noudettavissa Haminan Energia Oy:ltä. Liittymän energialaskutus alkaa liittymälaitteiden noutopäivästä. Vanhojen käyttöön ottamattomien liittymien mittaus- ja paineensäätölaitteet tulee asiakkaan tilata 1 kuukautta ennen kaasun käyttöönottoa.
 • Maakaasuliittymä rakennetaan ja laitteet sijoitetaan liittymätyypin mukaisten rakennekuvien mukaisesti kaasun sisääntuloputken välittömään läheisyyteen ottaen huomioon myös maakaasuasetuksista annetut määräykset (esim. putkisto kulkee tilasta toiseen).
 • Liikenneväylien välittömään läheisyyteen asennetut tai muuten mekaaniselle vahingoittumiselle alttiit maakaasuputket tulee suojata asennuskohdan olosuhteet huomioiden suojaraudalla. Rakennuksen seinälle asennettava maakaasuputki tulisi sijoittaa ikkunalinjan yläpuolelle, jossa se on suojassa myös mahdollisilta lumikuormilta.
 • Liittymän käyttöputkiston valmistuttua kaasuntoimittajan (Haminan Energian Oy) putkistoksi ja kunnossapitovastuulle jää pääsulkuventtiilin (rakentamisrajan) ja paineensäätimen jälkeisen liitoksen välinen osuus ja määrämittari ellei liittymissopimuksessa toisin mainita.
 • Haminan Energia Oy:llä tulee olla pääsy mittaus ja paineenvähennyslaitteistolle.
 • Omakotitaloja lukuun ottamatta liittyjä hankkii ja asennuttaa Haminan Energia Oy:n P-sarjan putkilukko käyntioven viereen ja varustaa se avaimella jolla on pääsy vain tilaan jossa käyttöputkisto ja mittalaitteet sijaitsevat. Tilasta ei saa olla käyntiä muihin tiloihin.
 • Liittymätyypeissä 1 ja 2 paineenalennuslaitteisto  asennetaan ulos nousuputken päälle. Asennuspaikan tulee olla vähintään 1,5 m päässä rakennuksen ilmastointi- tai tuuletusputkista sekä tuuletusikkunoista ja sähkölaitteista (tilaluokka 1). Kysy tarvittaessa Haminan Energia Oy:stä lisäohjeita.
 • Liittymätyypeissä 3-7 painesäädin on sijoitettava sellaiseen sisätilaan josta ei ole välitöntä yhteyttä asuin tai vastaaviin tiloihin tai painesäädin on sijoitettava tiiviiseen suojakaappiin josta on suora tuuletusyhteys ulos.
 • Paineensäätimen tuuletusputken pää ja muut ulospuhallusaukot on sijoitettava vähintään 1,5 m päähän rakennuksen ilmastointi- tai tuuletusputkista sekä tuuletusikkunoista ja sähkölaitteista (tilaluokka 1).
 • Kaasumäärämittari on sijoitettava helposti luokse päästävään paikkaan, esimerkiksi samaan tilaan sähkö- ja vesimittareiden kanssa.
 • Kaasumäärämittaria ei saa asentaa kosteisiin eikä kylmiin alle 0 C asteen tiloihin eikä tiloihin, joissa se on mekaanisille vaurioille alttiina.
 • Kaasumäärämittarin sijoittamisessa ja asennuksessa on noudatettava mittarin valmistajan sekä Haminan Energia Oy:n antamia ohjeita.

 

 • Haminan Energia Oy huolehtii liittymisputken ja jakeluputkiston tarkastuksista pääsulkuventtiilille saakka.
 • Maakaasun käyttöputkiston urakoitsija huolehtii asiakkaan rakennuttaman putkiston tarkastuksesta. Maakaasuliittymän käyttöönottotarkastuksen perusteella laaditun tarkastuspöytäkirjan (sisältäen painekoetiedot) ja kaasuasennusliikkeen säännöstenmukaisuustodistuksen urakoitsija lähettää Haminan Energia Oy:lle heti käyttöönoton jälkeen. Maakaasun käyttöputkiston urakoitsijan tulee antaa vastaava tarkastusaineisto myös käyttöputkiston omistajalle eli liittyjälle.

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin ylös