Hinnastot

Sähkön hinta muodostuu sähköenergiasta, sähkön siirrosta sekä veroista. Jokainen sähkönkäyttäjä maksaa verkkoyhtiölle sähkön siirrosta, sähkön myyjälle energiasta ja valtiolle verot, jotka kerää verkkoyhtiö. Sähköliittymismaksu on maksu, jonka suorittamalla saa oikeuden liittyä verkonhaltijan jakeluverkkoon.

Verk­ko­pal­ve­lu­hin­nas­to

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi 1.1.2017 alkaen


Yleis­säh­kö

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu 1x25 A 12,09 9,75 € / kk
  1x35 A 13,53 10,91 € / kk
   3x25 A 21,84 17,61 € / kk
  3x35 A 30,57 24,65 € / kk
  3x63 A 55,01 44,36 € / kk
  3x100 A 90,79 73,22 € / kk
  3x160 A 145,25 117,14 € / kk
Energiamaksu   3,22 2,60 snt/kWh

Vuo­den­ai­ka­säh­kö

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu 3x25 A 41,92 33,81 € / kk
  3x35 A 58,68 47,32 € / kk
  3x63 A 105,59 85,15 € / kk
  3x100 A 168,78 136,11 € / kk
  3x160 A 270,05 217,78 € / kk
Energiamaksu talviarkipäivä 3,79 3,06 snt/kWh
  muu aika 1,71 1,38 snt/kWh

Kaksiai­ka­säh­kö

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu 1x25 A 23,20 18,71 € / kk
  3x25 A 41,92 33,81 € / kk
  3x35 A 58,68 47,32 € / kk
  3x63 A 105,59 85,15 € / kk
  3x100 A 168,78 136,11 € / kk
  3x160 A 270,05 217,78 € / kk
Energiamaksu päivä 3,10 2,50 snt/kWh
  1,56 1,26 snt/kWh

Pj-te­ho­säh­kö, 1-aika

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu kiinteä 139,21 112,27 € / kk
Tehomaksu1   3,71 2,99 € / kW, kk
Energiamaksu   3,00 2,42 snt/kWh
Loistehomaksu2   4,46 3,60 € / kVar, kk

Pj-te­ho­säh­kö, vuo­den­ai­ka

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu kiinteä 278,45 224,56 € / kk
Tehomaksu1   3,60 2,90 € / kW, kk
Energiamaksu talviarkipäivä 3,68 2,97 snt/kWh
  muu aika 1,66 1,34 snt/kWh
Loistehomaksu2   4,46 3,60 € / kVar, kk

Kj-te­ho­säh­kö, 1-aika

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu kiinteä 278,45 224,56 € / kk
Tehomaksu1   3,06 2,47 € / kW, kk
Energiamaksu   1,88 1,52 snt/kWh
Loistehomaksu2   4.46 3,60 € / kVar, kk

Kj-te­ho­säh­kö, vuo­den­ai­ka

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu kiinteä 278,45 224,56 € / kk
Tehomaksu1   3,06 2,47 € / kW, kk
Energiamaksu talviarkipäivä 2,86 2,31 snt/kWh
  muu aika 1,48 1,19 snt/kWh
Loistehomaksu2   4,46 3,60 € / kVar, kk

Säh­kö­liit­ty­män yl­lä­pi­to­mak­su

    alv 24% alv 0%  
Sähköliittymän ylläpitomaksu 10,66 8,60 € / kk

Ti­la­päis­säh­kö

    alv 24% alv 0%  
Perusmaksu 3x25 A 42,20 34,03 € / kk
  3x35 A 59,06 47,63 € / kk
   3x63 A 106,32 85,74 € / kk
  3x100 A 168,75 136,09 € / kk
  3x160 A 270,01 217,01 € / kk
Energiamaksu siirto   7,07 5,70 snt/kWh

Talviarkipäivä: 1.11. - 31.3. ma - la klo 7:00 - 22:00
Päivä: 1.1.-31.12. ma-su klo 7:00 - 22:00, sovelletaan talviaikaa ympäri vuoden
                         
1 Tehomaksun laskutusperusteena oleva pätötehohuippu määräytyy 12 viimeisen kuukauden aikana mitattujen kahden suurimman kuukausittaisen tuntikeskitehon mukaan.
                         
2 Loistehon laskutus: Laskutuskuukauden loistehohuipusta vähennetään 20 % laskutuskuukauden mitatusta pätötehohuipusta.
                         
Siirtomaksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva sähkön valmistevero  ja huoltovarmuusmaksu, jotka ovat yhteensä 1.1.2015 alkaen:        

    alv 24% alv 0%  
I-luokka   2,794 2,253 snt / kWh
II-luokka   0,87172 0,703 snt / kWh

                         
Sähkön valmisteveron ja huoltovarmuusveron muutoksista ilmoitamme sähkölaskutuksen yhteydessä.
                         
Mittauksen muutosta edellyttävä tuotteen vaihto on maksutonta 12 kk:n yhtäjaksoisen käytön jälkeen.

Sähkön liittymismaksuhinnastoHinnat voimassa toistaiseksi, 19.2.2018 alkaen.

Sulakekoko (A) Liittymismaksu (€) / vyöhyke 1 Liittymismaksu (€) / vyöhyke 2
3x25 1 275 1 658
3x35 1 785 2 321
3x63 3 213  4 177
3x100 5 100   
3x160 8 160

 

3x200 10 200  
3x250 12 750 

 

3x315 16 065   
3x400 20 400  
3x500 25 500  
3x630 30 600  

 

Vyöhyke 1: vahvistettu asemakaava-alue, poisluettuna ranta-asemakaavoitetut alueet
Vyöhyke 2: ranta-asemakaavoitetut alueet ja asemakaava-alueiden ulkopuolella maks. 300 m lähimpään jakelumuuntamoon.
Aluehinnoittelu (aluekohtainen liittymismaksu): Hylksaari


Vyöhyke- ja aluehintojen ulkopuolelle jäävien yksittäisten liittymien hinnat määritellään tapauskohtaisesti. Liittymismaksu määräytyy tällöin verkoston rakentamiskustannusten perusteella, liittymismaksu on kuitenkin vähintään vyöhykkeellä 1 sovellettavan hinnan suuruinen.

Vyöhykkeiden ulkopuoliset useamman liittymän kohteet hinnoitellaan joko aluehinnoittelun mukaisesti, jos aluehinnoittelua voideen soveltaa tai muuten tapauskohtaisesti.

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia ja siirto- sekä palautuskelpoisia 3 x 63 A asti. Liittymän palautus- ja siirtokelpoinen arvo on liittymismaksun suuruinen. Yli 3 x 63 A liittymien hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Yli 3 x 63 A liittymät ovat siirtokelpoisia, mutta palautuskelvottomia. Sähköliittymissä liittymisjohdon rakentamiskustannukset sisältyvät liittymismaksuun kiinteistön tontin rajalle (liittymiskohtaan) saakka.


Liittymänmuutokset:
1-vaiheisen (1x25 A) liittymän muuntaminen 3-vaiheiseksi (3x25 A):
lisäliittymismaksu 400 €.

Liittymän suurentamisesta peritään lisäliittymismaksu, joka on vyöhykkeiden 1 ja 2 alueella uutta ja vanhaa sulakekokoa vastaavien liittymismaksujen erotus voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Aluehinnoittelussa lisäliittymismaksu määräytyy verkon rakentamiskustannusten mukaisesti, mutta on vähintään hinnaston vyöhykkeen 1 liittymismaksujen erotus.

KJ1 liittymät 5000 kVA:iin saakka: Liittymismaksu

a + b * P

missä:

a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset euroa (alv 0 %)

b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan keski- tai suurjänniteverkon vahvistamisen 35 euroa / kVA (alv 0 %)

P on liittyjän muuntajien yhteenlaskettu nimellisteho [kVA]

KJ2 liittymät yli 5000 kVA: Liittymismaksu lasketaan tapauskohtaisesti.

Liittymismaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Liittymismaksu on palautuskelvoton.

Tuotantolaitosten liittymismaksuissa noudatetaan samaa jännitetasoon perustuvaa hinnoittelua ja vyöhykejakoa kuin muillakin sähkönkäyttäjillä.

Lataa ja tulosta hinnastot

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin ylös