Yritys

Haminan Energia on monipuolinen energiayhtiö. Panostamme ympäristöystävälliseen energiantuotantoon, kuten tuulivoimaan ja biokaasuun, sekä paikalliseen palveluun.

Haminan kaupungin sähkölaitos perustettiin vuonna 1901. Sähkölaitoksen alkuaikojen toiminta painottui Haminan kaupungin ja ympäristön sähköistämiseen.

Hamina aloitti ensimmäisenä Suomessa maakaasun paikallisjakelun vuonna 1982 ja tämän vuoksi niin kaasun jakelutekniikka kuin lainsäädäntökin kehitettiin Haminan kokemusten pohjalta. Maakaasuliiketoiminnan myötä Haminan kaupungin sähkölaitoksen nimi muutettiin Haminan Energialaitokseksi.

Haminan Energia on tällä hetkellä Suomen merkittävin maakaasun paikallisjakeluyhtiö ja maakaasu on Haminan Energian tärkeintä liiketoimintaa.

Energia-alan murros ja alalla tapahtuneiden muutosten mukanaan tuomat uudet vaatimukset johtivat energialaitoksen yhtiöittämiseen 1994, jolloin perustettiin Haminan Energia Oy. Yhtiön osakekannan omistaa kokonaan Haminan kaupunki.

Yhtiöittämisen jälkeen yhtiö lähti kehittämään liiketoimintojaan ja tämän myötä perustettiin 1998 erillinen verkonrakennus- ja urakointiyhtiö Kymertek Oy. Haminan Energia myi 60 % omistusosuutensa yhtiöstä Eltel Networksille syksyllä 2003.

Tänä päiväna Haminan Energia on paikallisesti monipuolisia palveluja tarjoava energiayhtiö, jonka liiketoiminnat ovat sähkön ja maakaasun jakelun ja myynnin lisäksi laajentuneet kaukolämmön jakeluun, tiedonsiirtopalveluihin, teollisuuden energiapalveluihin sekä biokaasuun.

Haminan Energia Oy:n liiketoiminnan perustana ovat ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvin hallitut toiminnot sekä järjestelmällisyys. Organisaatio, jonka tavoitteena ovat laadukkaat, asiakaslähtöiset sekä edulliset ja kilpailukykyiset palvelut, tarvitsee tuekseen työkalut, joiden avulla tehokkuus, laatu ja kilpailukyky saavutetaan.

Standardin vaatimukset täyttävä toimintajärjestelmä

Standardin vaatimukset täyttävä toimintajärjestelmä on työväline, jonka avulla Haminan Energia Oy:ssä systemaattisesti ja päämäärätietoisesti kehitetään toimintaa asiakkaiden parhaaksi. Toimintajärjestelmä muodostuu standardin vaatimukset täyttävistä laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmistä.

Hyvä laatu on Haminan Energia Oy:n kaiken toiminnan perusasia. Tuotteiden ja palvelujen hyvän laadun varmistamiseksi toiminnan perustana on laatujärjestelmä, joka täyttää SFS-EN ISO 9001/2000 standardin vaatimukset.

Ympäristöystävällisyys on Haminan Energia Oy:n perusasia. Ympäristömyönteisyyden varmistamiseksi toiminnan perustana on ympäristöjärjestelmä, joka täyttää SFS-EN ISO 14001 standardin vaatimukset.

Tuotteiden ja toiminnan turvallisuus on avainasemassa Haminan Energia Oy:n toiminnassa. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän perustana on OHSAS 18001 standardi.

Toimintajärjestelmä kattaa kaikki Haminan Energia Oy:n tärkeimmät liiketoiminnot eli maakaasun ja kaukolämmön myynnin, siirron ja jakelun, sähkön siirron ja tuotannon ja kaukolämmön tuotannon sekä tiedonsiirtopalvelut.

Haminan Energia Oy:n toimintapolitiikan mukaisesti toimintaa ei määritellä yksittäisen tuotteen, sähkön, maakaasun, lämmön tai tiedonsiirron yksittäisten ominaisuuksien mukaisesti vaan arvojen viitoittamana kokonaisuutena.

Tuotteidemme ja palvelujemme tulee täyttää kaikki toimintajärjestelmän asettamat vaatimukset, jotka pohjautuvat asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kartoitettuihin tarpeisiin ja odotuksiin tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Toimintapolitiikkamme mukaisesti palveluiden ja tuotteiden tulee täyttää asettamamme vaatimukset laadun, ympäristönsuojelun ja turvallisuuden suhteen. Toiminnassamme olemme sitoutuneet noudattamaan Haminan Energia Oy:n perusarvoja.

Tuloksellinen

Ollaan aikaansaavia, tehdään asiat näkyväksi

Kaasualan kansallinen edelläkävijä maakaasun, biokaasun sekä LNG:n osalta

Mahdollisuus myös LNG-verkoston myötä kasvaa todelliseksi kansalliseksi toimijaksi (myös liikennekaasu ja sähkö/Karhu Voima) samalla vieden Haminaa näkyville

Omistajaa tyydyttävän tuloutuksen varmistaminen sekä alueellisen kehittämisen aktiivinen toimija

Yhteistyökykyinen

Pyritään hakemaan ratkaisuja neuvottelemalla, ratkaisuja, jotka luovat kaikille osapuolille menestymisen edellytyksiä, ollaan aloitteellisia.

Kestävä, uusiutuva

Tavoitteena on toimia niin ekologisesti kuin taloudellisesti kestävällä tavalla panostaen uusiutuviin ja vähäpäästöisiin energiamuotoihin

Yhtiön tulee pysyä kilpailussa mukana, hakien edistyksellisiä liiketoimintamalleja kehityksen suomien mahdollisuuksien ja ydinosaamisalueidensa puitteissa ja myös pitämällä yllä henkilöstön osaamista

  2019 2018 2017
Liikevaihto (1000€) 26 319 28 196 29 525
Liikevoitto (1000€) 1 706 2 204 1 866
Liikevoitto-% /lvv 6,5 7,8 6,3
Oman pääoman tuotto-% 12,0 8,1 4,7
Omavaraisuusaste-% 21,1 19,5 21,1

 

Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Takaisin ylös