Hailikarin ja Koirakarin tuulivoimalat ovat siirtyneet ARDIANin omistukseen

Haminan Energia on sopinut Hailikarin ja Koirakarin tuulivoimaloiden myynnistä ranskalaisen sijoitusyhtiö ARDIANin kanssa. Haminan satama-alueen läheisyydessä sijaitsevat tuulivoimalat siirtyivät 6.9.2023 toteutuneella liiketoimintakaupalla ARDIANin suomalaiselle tytäryhtiölle. ARDIAN on yksi Euroopan suurimpia sijoitusyhtiötä. Sillä on hallinnoitavia sijoituksia 140 miljardia euroa. ARDIAN sijoittaa mm. uusiutuvaan energiaan, ja sillä on omistuksessaan mm. 500 MW tuulivoimaloita Suomessa ja muissa pohjoismaissa. ARDIAN omistaa ennestään myös ison suomalaisen energiayhtiön, Nevelin, jonka se osti Vapolta vuonna 2020. Nyt Haminassa myydyt vuonna 2015 valmistuneet Hailikarin ja Koirakarin tuulivoimalat ovat teholtaan kumpikin kolme megawattia, ja ne ovat Enerconin toimittamia.

”Nyt oli oikea hetki luopua omista tuulivoimaloista yhtiömme keskittyessä tulevaisuudessa ydinliiketoimintoihinsa – sähköverkko- ja kaukolämpöyhtiöiden kehittämiseen sekä ympäristöystävällisen kaukolämmön tuotantoon. Yhtiö on kuitenkin edelleen mukana tuulivoimatuotannossa Suomen Voiman tuulivoimaomistusten kautta”, kertoo Haminan Energian toimitusjohtajan sijainen Kalevi Mattila.

”Tehty liiketoimintakauppa on yksi askel ARDIANin uusiutuvan energian investointiohjelmassa Suomessa. ARDIAN on pitkäaikainen sijoittaja ja haluaa kehittää lisää uusituvan energian investointeja”, kertoo ARDIANin pohjoismainen operating partner Eero Auranne Enordic-yhtiöstä. Enordic toimii kaikissa ARDIANin pohjoismaisissa energia-alan sijoituksissa kohteita kehittävänä ja hallinnoivana operating partnerina.

Lisätietoja:

Kalevi Mattila, Haminan Energia Oy, toimitusjohtajan sijainen, p. 040 630 4315

Eero Auranne, Enordic Oy, hallituksen puheenjohtaja, p. 044 425 2200