Tietoa sähköpulasta

Tietoa sähköpulasta ja vastauksia siihen liittyviin kysymyksiin.

Mikä on sähköpula?

Sähköä on tuotettava ja kulutettava koko ajan yhtä paljon. Sähköpulalla tarkoitetaan tilannetta, jossa sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan ja tuodaan Suomeen. Sähköpulassa viimeinen vaihtoehto sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi on tehdä hallittuja sähkökatkoja. Keskeytysten pituus on noin kaksi tuntia, ja keskeytyksiä kierrätetään alueellisesti.

Sähköpula voi syntyä usealla eri tavalla. Sähköpulan voi aiheuttaa esimerkiksi pitkäkestoinen kylmä pakkasjakso, voimalaitoksen tai sähkön siirtoyhteyden vikaantuminen tai näiden yhdistelmä.

Suomessa voimajärjestelmän tilaa valvoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Se ohjaa ja määrää alueellisia jakeluverkkoyhtiöitä mahdollisen sähköpulatilanteen hallinnassa. Alueelliset jakeluverkkoyhtiöt vastaavat osaltaan mahdollisten sähkökatkojen toteuttamisesta omalla verkkoalueellaan. Hallituilla kiertävillä katkoilla pyritään välttämään koko Suomen laajuinen mahdollisesti pitkäkestoinen sähköjen katkeaminen.

Linkki: Tietoa sähköpulasta – Fingrid

Jos sähköjä joudutaan katkaisemaan, kriittiset kohteet kuten sairaalat, pyritään huomioimaan. Äkillisissä sähköpulatilanteissa myös osalle kriittisistä kohteista voi tulla keskeytyksiä.

Miten voin pienentää sähköpulan riskiä?

Voit vaikuttaa omalta osaltasi tilanteeseen käyttämällä sähköä säästeliäästi ja ajoittamalla sähkönkäyttöä ajankohtiin, jolloin sähkön kulutus on vähäisempää. Kulutusta kannattaa välttää silloin, kun sähkönkulutus on suurimmillaan koko maassa, yleensä arkiaamuina klo 7–9 ja arki-iltaisin klo 16–18.

Tiesithän, että kodeissa eniten sähköä kuluttavat kodinkoneet, saunominen ja valaistus. Sähkölämmitteisissä taloissa eniten sähköä kuluttaa kodin ja veden lämmitys sähköllä. Kannattaa myös säätää huonelämpötilaa alaspäin.

Katso havainnollinen video sähköpulasta: Energiateollisuus Sahkopula – YouTube

Mistä saan tiedon, jos sähkökatko koskee minua?

Jos sähkönjakelua rajoitetaan, ilmoitamme siitä verkkosivuillamme. Tilannetta voi seurata häiriökartaltamme: https://haminanenergia.fi/sahko/#sahkonjakelun-tilanne-keskeytyskartta

Viranomaiset ja tiedotusvälineet uutisoivat asiasta laajasti. Huomioithan, että tieto sähkönjakelun rajoittamisesta voi tulla myös hyvin äkillisesti.

Sähköpula voi alkaa myös esimerkiksi äkillisen vian seurauksena, jolloin sähköpulasta ei ole aina mahdollisuutta tiedottaa ennakkoon. Kaikissa tapauksissa vikoja ei voi ennustaa, eikä vian kestoa täysin ennakoida.

Miten varaudun sähkökatkoon?

Varaa ja ylläpidä ns. kotivaraa. Ohjeita varautumiseen saat mm. 72-tuntia sivustolta: https://72tuntia.fi

Pidä puhelimesi ja muut tietotekniset laitteet ladattuina ja vältä turhaa käyttöä. Kannattaa myös hankkia varavirtalähteitä.

Sähkökatkon aikana muista sammuttaa päälle jääneet sähkölaitteet, esimerkiksi liesi, kahvinkeitin, sauna. Vältä jääkaapin ja pakastimen avaamista sekä ikkunoiden ja ulko-ovien auki pitämistä.

Kun sähkökatko on ohi, älä kytke kaikkia sähkölaitteita päälle heti. Sähköpulatilanne voi olla edelleen käynnissä, ja sähkökatkoja kierrätetään, jolloin ylimääräisen kuorman lisääminen voi aiheuttaa ongelmia. Tarkista, ettei esimerkiksi liesi tai sauna ole jäänyt päälle.