Sähkö

Haminan Sähköverkko Oy on Haminan Energian tytäryhtiö, joka huolehtii sähkön siirrosta Haminan kantakaupungin alueella. Panostamme hyvään verkon suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon, jotta sähköntoimitus varmaa ja häiriötöntä.

Sähkönjakelu

Haluamme turvata häiriöttömän ja luotettavan sähkönjakelun Haminan alueella. Sähköverkkomme onkin toiminnaltaan ja luotettavuudeltaan huippuluokkaa. Ylläpidämme sähköverkkoa pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti, ja ennakoivan kunnossapidon ansiosta keskeytysajat sähköverkossamme jäävät lyhyiksi. Tuotamme myös sähköä viiden oman tuulivoimalamme voimin.

Sähköliittymät

Tarvitsetko uuden sähköliittymän? Autamme sinua mielellämme sähköliittymä- ja työmaasähköasioissa jo rakennusprojektin alkumetreillä. Tarvittaessa opastamme liittymän hankintaprosessissa eteenpäin. Jos tarvitset apua, neuvomme mielellämme.

Uudet liittymät

Valitse sähkösuunnittelija laatimaan sähkösuunnitelmat ja sähköurakoitsija tekemään sähkötyöt. Tee valinnat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sähkösuunnittelija määrittelee kiinteistösi tehon tarpeen sekä tarvittavan pääsulakekoon. Tehon tarpeeseen vaikuttaa esimerkiksi kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Sähköurakoitsija vastaa tontin ja talon osuuden sähkötöistä sekä -asennuksista ja laatii sähköistysaikataulun.

Jotta kiinteistösi voidaan liittää sähköverkkoon, tarvitset kirjallisen liittymissopimuksen. Täytä sähköinen tilauslomake ja liitä mukaan asemapiirros tai karttakuva, josta näkyy kiinteistön rajat sekä tulevan sähkökeskuksen sijainti ja toimita ne meille. Näin liittymän rakennusprosessi lähtee liikkeelle. Liittymismaksusta veloitetaan puolet, kun liittymän tilaus on hyväksytty.

Sähköliittymän toimitusaika riippuu mm. liittymän sijainnista ja tarvittavista maankäyttöluvista.

Uuden sähköliittymän valmistuminen voi kestää kaksi kuukautta tai pidempäänkin, mikäli lähellä ei ole olemassa olevaa sähköverkkoa. Toimitusaika riippuu liittymän sijainnista, tarvittavista maankäyttöluvista yms. seikoista. Toimitusaika vahvistetaan liittymissopimuksessa. Liittymän suunnittelun valmistuttua lähetämme liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi.

Rakennamme liittymisjohdon liittymissopimuksen mukaiseen liittämiskohtaan. Liittämiskohdasta kiinteistön sähköpääkeskukselle johtojen ja asennusten suunnittelu, rakentaminen, omistus ja ylläpito kuuluvat sinulle. Me määrittelemme tarvittavan kaapelityypin liittymän koon perusteella. Voit tilata oman kiinteistön osuuden kaapelin meiltä, jolloin pyydämme sinulta arvion tarvittavasta kaapelin määrästä ja laskutamme siitä sovitusti.

Kun sähköliittymä on kytkentävalmis, veloitetaan puolet liittymismaksusta sekä mahdollinen kiinteistön osuuden kaapelin kustannus.

Sähköliittymän kytkentä ja mittarointi tilataan yleistietolomakkeella, jonka sähköurakoitsijasi täyttää. Allekirjoituksellaan sähköurakoitsija vastaa siitä, että on suorittanut ko. sähkölaitteiston määräysten mukaisen käyttöönottotarkastuksen ja että sähkölaitteisto on määräysten ja jakeluverkonhaltijan ohjeiden mukaisessa kunnossa ja jännitteen voi kytkeä.

Varmista, että urakoitsijasi tekee tarvittavat käyttöönottotarkastukset ja luovuttaa tarkastuspöytäkirjan sinulle. Pyydä myös loppupiirustukset. Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan näiden säilyttämisestä.

Liittymien siirrot

Teitkö juuri kaupat kiinteistöstä? Tiesithän, että sähköverkon liittymissopimus ei siirry kiinteistön luovutuksen yhteydessä automaattisesti, vaan sinun tulee tehdä omistajanvaihtoilmoitus meille. Omistajanvaihtoilmoituksen tekemiseen voit käyttää valmista liittymänsiirtodokumenttia. Voit vaihtoehtoisesti toimittaa meille myös kauppakirjan tai muun asiakirjan, josta ilmenee sähköliittymän siirtyminen uudelle omistajalle.

Tilapäisliittymät

Onko sinulla tilapäinen sähköntarve esimerkiksi rakennustyömaata varten? Ota yhteyttä ajoissa, niin selvitetään tarpeesi yhdessä. Näin pystymme toimittamaan tarpeeseesi sopivan tilapäisliittymän. Mikäli vuokraat meiltä työmaakeskuksen, ja tilapäisliittymä on mahdollista kytkeä suoraan nykyiseen sähköverkkoon, joko pylvääseen tai esimerkiksi jakokaappiin, veloitamme kytkennästä palvelumaksuhinnaston mukaisen veloituksen. Jos kohteesi sijaitsee paikassa, jossa sähköverkkoa ei ole lähellä, teemme tarjouksen tilapäisliittymän rakentamisesta ja kytkennästä.

Silloin, kun et tarvitse enää lainkaan sähköä kiinteistölläsi, kannattaa liittymä purkaa. Mikäli on mahdollista, että sähköliittymää tarvitaan vielä tulevaisuudessa, kannattaa se laittaa ylläpitoon eli sulkea väliaikaisesti.

Pientuotanto

Sähkön pientuotannosta tulee aina tehdä verkkopalvelusopimus jakeluverkkoyhtiön kanssa mikäli se kytketään sähköverkkoon. Kanssamme tehdyn verkkopalvelusopimuksen lisäksi sinun tulee tehdä sopimus ylijäämäsähkön myynnistä sähkön myyntiyhtiön kanssa. Verkkoyhtiönä emme voi ostaa tuottamaasi ylijäämäsähköä.

Sähköurakoitsijasi toimittaa pientuotantolaitteistosi asennuksen jälkeen asiakaspalveluumme pientuotannon yleistietolomakkeen mittarointia varten. Voit toki toimittaa lomakkeen myös itse. Toimitamme sinulle tämän jälkeen mikrotuotannon sähköverkkosopimuksen, ja asentajamme tulee vaihtamaan mittarisi kaksisuuntaiseksi, jotta saat hyödyn myös tuottamastasi ylijäämäsähköstä. Mittaroinnin jälkeen järjestelmäsi voidaan ottaa käyttöön.

Liittymämuutokset

Sähköliittymän purkaminen ja ylläpito

Kannattaako sähköliittymä purkaa vai laittaa ylläpitoon? Silloin, kun et tarvitse enää lainkaan sähköä kiinteistölläsi, kannattaa liittymä purkaa. Mikäli on mahdollista, että sähköliittymää tarvitaan vielä tulevaisuudessa, kannattaa se laittaa ylläpitoon eli sulkea väliaikaisesti.

Mikäli et tarvitse sähköä lainkaan, kannattaa sähköliittymäsi purkaa. Tilaa liittymäsi purkaminen tilauslomakkeella. Toimita allekirjoitettu lomake asiakaspalveluumme. Vahvistamme tämän jälkeen liittymäsi purkuajankohdan. Asiakaspalvelumme auttaa sinua tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä. Liittymän purun jälkeen palautamme sinulle mahdollisen palautuskelpoisen liittymismaksun, vähennettynä liittymän toteutuneilla purkukustannuksilla. Purettua liittymää ei voi ottaa enää uudelleen käyttöön, vaan sinun tulee tilata uusi sähköliittymä sähkönkäyttöä jatkaaksesi.

Sähköliittymän toimitusaika riippuu mm. liittymän sijainnista ja tarvittavista maankäyttöluvista.

Liittymän ylläpidon tilaat meiltä tilauslomakkeella. Lomakkeen saatuamme sovimme kanssasi, milloin asentajamme tulevat laittamaan liittymäsi ylläpitoon. Asentajamme poistavat liittymästäsi sähkömittarin sekä kytkevät liittymäsi johdon jännitteettömäksi. Ilmajohdon ollessa kyseessä, irrotamme sen rakennuksesi seinästä.

Ennen liittymän uudelleen kytkentää tarvitsemme sähköurakoitsijasi allekirjoittaman yleistietolomakkeen. Tällä urakoitsija todentaa, että liittymäsi on kunnossa verkkoon kytkentää varten. Yleistietolomakkeella sähköurakoitsijasi ilmoittaaa myös, mikäli liittymääsi on tehty muutoksia ja että ne ovat asianmukaisia. Sinun tulee myös tehdä sähkösopimus sähkönmyyjän kanssa ennen mittarointia.

Tekninen muutos

Voit muuttaa olemassa olevan liittymäsi pääsulakekokoa sekä suuremmaksi että myös pienemmäksi. Voit myös muuttaa sähköpääkeskuksesi sijaintia. Liittymissopimuksesi voidaan joutua päivittämään muutosten johdosta.

Pääsulakekoon muuttaminen

Liittymäsi pääsulakekoko saa olla korkeintaan liittymisoikeutesi suuruinen. Asiakaspalvelustamme saat tietää nykyisen liittymäsi liittymisoikeuden. Voit tarkistaa sen myös liittymissopimuksestasi.

Pääsulakkeen muutostyöhön tarvitset aina sähköurakoitsijan. Urakoitsija selvittää tarvitsemasi sulakekoon, vaihtaa tarvittaessa sulakepohjat ja sulakkeet sekä on yhteydessä Haminan Energiaan muutoksen toteutuksesta. Saatuamme tiedon muutoksesta, vaihdamme sopimuksellesi uuden sähkönsiirtotuotteen.

Mikäli sinulla on tarve suurentaa liittymääsi yli liittymisoikeuden, ole ensin yhteydessä asiakaspalveluumme, sillä saatamme joutua vaihtamaan rakennustasi syöttävän liittymisjohdon.

Sähköpääkeskuksen muutos

Ota yhteys valtuutettuun sähköurakoitsijaan, jos sähköpääkeskuksesi uusiminen on ajankohtaista tai haluat siirtää sen sijaintia. Urakoitsijasi huolehtii keskuksen vaihdosta tai siirrosta ja tilaa meiltä sähkönsyötön katkaisun työn ajaksi. Mittariin liittyvät työt urakoitsija tilaa yleistietolomakkeella, joka toimitetaan asiakaspalveluumme.Teemme sähköjen väliaikaisen katkaisemisen lisäksi kaikki sähkömittariin liittyvät työt ja laskutamme ne palveluhinnastomme mukaisesti.

Huomioithan, että pääkeskuksen uusimisen yhteydessä tulee se sijoittaa kuten uudiskohteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi säältä suojattu mittauskeskus rakennuksen ulkoseinällä tai lukittu tekninen tila, josta on suora käynti ulos sekä meillä on verkkoyhtiönäsi pääsy sinne. Riittää, jos tilassa on tuplapesä- tai putkilukko.

Sähkönsiirto

Haminan Energia toimii sähköverkonhaltijana Haminan kantakaupungissa ja palvelee verkkoalueellaan sähkön siirron asiakkaita. Päivitämme sähköverkkoamme vuosittain pitkän tähtäimen suunnitelmamme mukaisesti, mikä takaa erinomaisen käyttövarmuuden.

Sähkönjakelun tilanne, keskeytyskartta

Sähkönjakelun tilannetta voit seurata oheisesta kartasta. Kartalta näet sähkönjakelun tilanteen alueittain aina muuntopiireihin saakka, mutta yksittäisiä liittymiä kartalla ei näytetä. Valittavissa on Nykytilanne näkymä, jossa on esillä meneillään olevat vika- ja -huoltokeskeytykset sekä ”Suunnitellut huoltokeskeytykset”, jossa esitetään tulevia huoltokeskeytyksiä.

Karttatilanne seuraa lähes reaaliajassa verkon valvontatietojamme. Laajemmat vikakeskeytykset aktivoituvat automaattisesti karttapalveluun. Yksittäisten liittymien ja pienjänniteverkon viat eivät tule automaattisesti kartalle eivätkä myöskään meidän tietoomme.

Toiminta vikatilanteessa

Tarkista omat sulakkeesi sekä häiriökartta aina ennen vikailmoituksen tekemistä. Kartan päivityksessä voi olla muutaman minuutin viive. Jos sähkökatko näkyy kartalla, tee vikailmoitus vain, jos sinulla on tarkempaa tietoa vian aiheuttajasta, esimerkiksi sähkölinjalle kaatuneesta puusta.

Sähkönjakelun häiriöistä työajan ulkopuolella voit ilmoittaa numeroon 05 4601 0670.

Etäluettava mittari

Nykyisin on pääosin käytössä vain etäluettavia sähkömittareita, jotka keräävät jokaisen tunnin kulutuksen rekisteriin ja mittarit luetaan kerran vuorokaudessa. Näon sähkönkäytön laskutus perustuu todelliseen kulutukseen aiemmin käytössä olleen arviolaskutuksen sijaan. Tämä näkyy erityisesti sähkölämmittäjillä, joilla sähkön käyttö korostuu talvikaudella, jolloin sähkölaskut ovat aiempaa suurempia ja vastaavasti kesäkaudella pienempiä.

Omaa sähkönkäyttöäsi voit seurata Online-järjestelmästämme tunnin tarkkuudella. Tekemäsi säästötoimenpiteet, kuten sähkölämmitteisen kiinteistön lämpötilan lasku, näkyy suoraan seuraavassa sähkölaskussasi säästöinä. Laskutusvälinä on oletuksena yksi kuukausi, mutta pyytäessäsi laskutusväliksi voidaan vaihtaa kaksi kuukautta.

Etäluettavat sähkömittarit ovat normaalisti kerran vuorokaudessa yhteydessä luentajärjestelmään, minkä vuoksi ei suositella käytettäväksi pääkytkintä sähköjen kytkentään ja katkaisuun muutoin kuin sähkötöitä tehtäessä. Mikäli esimerkiksi kesäasunnolla katkaistaan sähköt pääkytkimestä, luentajärjestelmä ei saa yhteyttä mittariin, ja tästä tulee vikailmoitus. Oikeaoppisen kytkentä- ja katkaisutavan voit lukea ohjeisista käyttöohjeista. Tarvittaessa autamme sinua etäluettavia mittareita koskevissa kysymyksissä.

Kehittämissuunnitelma

Haminan Sähköverkko Oy:n jakeluverkon kehittämissuunnitelma

Haminan Sähköverkko Oy on laatinut sähkömarkkinalain mukaisen jakeluverkon kehittämissuunnitelman vuodelle 2024.

Tutustu kehittämissuunnitelmaan tästä (pdf)