Vastuullisuus

Tavoitteenamme on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä. Etsimme jatkuvasti uusia energiaratkaisuja ja keinoja tuottaa lämpöä ja energiaa kestävästi. Huomioimme kaikessa toiminnassamme ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Ympäristövastuu

Hiilineutraali energiantuotanto on yksi päätavoitteistamme, ja menemmekin määrätietoisesti kohti uusia ekotekoja. Vähennämme ympäristökuormitusta muun muassa tuottamalla paikallisesti uusiutuvaa energiaa, lämpöä ja sähköä. Tuotamme vihreää kaukolämpöä Haminassa vuonna 2019 käynnistyneessä kaukolämpölaitoksessa, joka käyttää polttoaineenaan puupohjaisia polttoaineita. Uusiutuvan energian osuus kaukolämmön tuotannossa vuonna 2021 oli 71,6 %. Vuoden 2022 kesällä aloitimme paikallisen ylijäämälämmön hyödyntämisen. Tulevaisuuden tavoitteenamme on myös teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen.

Olemme olleet edelläkävijöiden joukossa myös tuulienergian tuottamisessa. Tuulivoimaa tuottaa viisi omaa voimalaamme Haminan sataman alueella ja läheisyydessä.

Tavoitteenamme on, että kaikki myymämme energia on hiilineutraalia vuonna 2040.

Polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa

  • Bio (Gwh)
  • Maakaasu (GWh)
  • Öljy (GWh)

Yhteiskuntavastuu

Tuotamme hyvinvointia haminalaisille tukemalla paikallista toimintaa monella tapaa. Tuemme monipuolisesti paikallisia aktiivisia seuroja ja toimijoita. Ensisijaisia tukikohteitamme ovat lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastukset sekä tapahtumat Haminan alueella. Järjestämme myös vuosittain Energiapolku-ulkoilutapahtuman, joka soveltuu kaikenikäisille.

Toimimme aktiivisesti Haminan kaupungin HINKU-työryhmässä. HINKU on hiilineutraalisuuteen tähtäävien kuntien verkosto, jonka tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Olemme mukana Kymenlaakson energianeuvonta -palvelussa ja tarjoamme palvelun avulla puolueetonta ja maksutonta energianeuvontaa alueemme asukkaille.

Tuemme myös lahjoituksellamme Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry:n kautta Lappeenrannan Teknillisen yliopiston perustamaa energiavarastoinnin professuuria. Tämä energiavarastoteknologiaan keskittyvä viisivuotinen hanke sopii teemaltaan hyvin oman toimintastrategiaamme.

Olemme mukana kotimaista vetyratkaisujen tarjontaa kiihdyttävässä uudessa tutkimusprojektissa. VTT, LUT-yliopisto ja Aalto-yliopisto sekä kumppaniyritykset parantavat yhteisvoimin Suomen tietotaitoa ja kilpailukykyä puhtaan vedyn valmistuksessa sekä siihen liittyvässä liiketoiminnassa. Projektilla on merkittävät tavoitteet: hiilidioksidipäästöjen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen, Suomen teknologiaviennin kasvattaminen ja cleantech-työpaikkojen luominen.

Olemme osaltamme mahdollistamassa alueen kasvua kehittämällä energiaverkostojamme ja palvelutarjontaamme niin, että Hamina tarjoaa kilpailukykyiset toimintaedellytykset nykyisille ja uusille yrityksille sekä houkuttelevan asuinympäristön haminalaisille maailmanluokan pikkukaupungissa.

Henkilöstö

Henkilöstömme hyvinvointi ja turvallisuus ovat toimintamme ydinasioita. Työtyytyväisyys on ollut hyvällä tasolla, ja laajemmin työtyytyväisyyttä tutkitaan jälleen keväällä 2022.

Henkilöstömme määrä oli vuoden 2021 lopussa 56. Määrä on ollut kasvussa, ja organisaatiomme vahvistuu uusilla osaajilla myös lähitulevaisuudessa.

Koronapandemiasta huolimatta sairauspoissaolot pysyivät alhaisella tasolla vuonna 2021, sairauspoissaoloprosentti oli 4,6 %. Koulutuspäiviä vuonna 2021 oli keskimäärin 2,1 henkilöä kohden.

Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan työssä viihtymistä ja työturvallisuutta: tavoitteena on, että työtapaturmia ei sattuisi lainkaan. Vuonna 2021 tapahtui 4 lievää työtapaturmaa, joista 2 johti lyhyeen poissaoloon.

Koulutuspäivät/hlö
Vuosi

2017

3,7

2018

4,6

2019

2,6

2020

3,0

2021

2,1

2022

2,3

Sairauspoissaoloprosentti
Vuosi

2017

3,5%

2018

2,6%

2019

2,4%

2020

3,0%

2021

4,6%

2022

6,5%

Henkilöstön määrän kehitys ja keski-ikä

  • Henkilöstön määrä
  • Keski-ikä vuosi