Search
Close this search box.

Haminan Energia Oy:n yritysrakenteen kehittämissuunnitelma

Yritysrakennejärjestely ja siihen liittyvät liiketoimintasiirrot on tarkoitus toteuttaa niin, että tytäryritykset aloittavat toimintansa 1.10.2021 alkaen. Yritysrakennejärjestelyllä ei ole vaikutusta Haminan kaupungin omistusosuuteen; Haminan kaupunki omistaa Haminan Energian koko osakekannan.

Haminan Energialla on merkittävät investointisuunnitelmat vuosille 2021–2025, ja eriyttämällä itsenäiset liiketoiminta-alueet erillisiin yhtiöihin investointien edellyttämän rahoituksen hankkimisen edellytykset paranevat. Yritysrakennejärjestelyn myötä paranee myös kyky saavuttaa niin yhtiön kuin omistajankin taloudelliset ja strategiset tavoitteet.