Search
Close this search box.

Haminan Energian kaasun jakeluverkkoliiketoiminta ja osa kaasun myyntiliiketoiminnasta siirtyy Auris Energialle

Haminan Energia ja Auris Energia ovat sopineet 30.12.2022, että Haminan Energia -konserniin kuuluva Haminan Kaasuverkko Oy siirtyy Auris Energia -konserniin 1.2.2023 toteutuvalla osakekaupalla. Lisäksi Haminan Energia -konserniin kuuluvan kaasun myyntiliiketoiminnan hinnastoasiakkaiden liiketoiminta siirtyy Auris Energia -konsernin tytäryhtiö Auris Kaasuenergia Oy:lle 1.2.2023 liiketoimintakaupalla.

Auris Energia on Suomen suurin kaasun jakelu- ja vähittäismyyntiyhtiö. Konsernilla on yli 1 000 kilometriä kaasunjakeluverkkoa sekä reilut 25 000 kaasuasiakasta.

Yrityskaupalla ei ole välittömiä vaikutuksia siirtyville kaasuenergia- tai jakeluasiakkaille. Kaasunjakelu ja kaasunmyynti Haminan alueella jatkuu normaalisti. Haminan Kaasuverkko Oy:n henkilöstö siirtyy osakekaupan mukana Auris Energian palvelukseen. Liiketoimintakaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia.

“Energia-alan toimintaympäristö on kokenut radikaalin muutoksen kuluneen vuoden aikana. Olemme päivittäneet yhtiön strategian suuntaviivoja yhteistyössä omistajan kanssa, ja tulevaisuudessa voimme panostaa yhä voimakkaammin kaukolämpöyhtiön ja sähköverkon kehittämiseen. Haminan Energia on edelleen vahvasti mukana energiakaasuliiketoiminnassa osakkuusyhtiöidensä Hamina LNG Oy:n ja Rohe Solutions Oy:n kautta”, kertoo Haminan Energian toimitusjohtajan sijainen Kalevi Mattila.

Haminan Energia tuottaa Auris Energialle siirtyvien asiakkaiden asiakaspalvelun ja laskutuksen toistaiseksi, joten asiakaspalvelun yhteystiedot pysyvät ennallaan. Auris Energia tiedottaa asiakkaille erikseen, kun siirtymäaika päättyy ja palveluidentuottaja vaihtuu. Tämän jälkeen laskutus ja asiakaspalvelu siirtyvät Auris Energialle automaattisesti, ilman asiakkaiden toimenpiteitä.

Lisätietoa:

Auris Energia -konsernin toimitusjohtaja Mika Paloranta, mika.paloranta@aurisenergia.fi

Haminan Energia -konsernin liiketoimintajohtaja, kehitys ja palvelut, Heikki Lappalainen, heikki.lappalainen@haminanenergia.fi

Haminan Energia on Haminan kaupungin omistama monipuolinen ja nykyaikainen energiakonserni. Olemme uusiutuvan energian ja energiakaasujen edelläkävijä ja panostamme erityisesti tuulivoimaan, bioenergiaan sekä LNG-markkinan kehittämiseen. Etsimme jatkuvasti uusia energiaratkaisuja ja keinoja tuottaa lämpöä ja energiaa kestävästi.

Auris Energia on suomalainen innovatiivinen ja ketterä energia-alan konserni. Auris tarjoaa asiakkailleen maa- ja biokaasua ja muita energiapalveluita. Auris Kaasuenergia myy kaasuja, Auris Kaasunjakelu jakelee niitä ja Auris Energiapalvelut tarjoaa moderneja teollisuuden ja kiinteistöjen lämpö- ja höyrypalveluita ja muita energiapalveluita. Geotermisen energian edelläkävijä, QHeat Oy, on Auris Energian osakkuusyhtiö, ja Auris tarjoaa myös QHeatin ratkaisuja palveluna. Vuonna 2021 Auris-yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 100 miljoonaa euroa.