Haminan Energian myymän kaasun alkuperä

Haminan Energia hankkii maakaasua suomalaisilta, globaaleilta sekä baltialaisilta toimijoilta. Suomen lainsäädäntö käsittelee kaasua ja kaasun alkuperää ainoastaan biokaasun osalta. Ei siis ole varsinaisesti olemassa tietyn maalaista kaasua lainsäädännön näkökulmasta. Haminan Energia on tasevastaava shipperi, joka ostaa kaasun VTP:stä (Virtual trading pointista), mistä johtuen kaasun alkuperästä ei ole yksilöidympää tietoa. Tämä on yleinen toimintamalli Suomessa. Toki on selvää, että Euroopassa ja Suomessa käytettävästä maakaasusta merkittävä osa tulee Venäjältä, mutta alkuperää ei tarkemmin yksilöidä yksittäisten MWh:n osalta.