Haminan Sähköverkko Oy:n jakeluverkon kehittämissuunnitelma

Haminan Sähköverkko Oy on laatinut sähkömarkkinalain mukaisen jakeluverkon kehittämissuunnitelman, joka on julkaistu julkisen kuulemisen pohjaksi. Pääsette tutustumaan Haminan Sähköverkko Oy:n kehittämissuunnitelmaan tästä linkistä: Haminan Sähköverkko Oy jakeluverkon kehittämissuunnitelma 2022.

Kehittämissuunnitelma on kuultavana 26.9.2022–26.10.2022 välisen ajan, jonka aikana käyttäjillä, kantaverkon sekä suurjännitteisen jakeluverkon haltijoilla, on mahdollisuus antaa lausuntonsa jakeluverkkoyhtiölle. Voitte halutessanne toimittaa lausuntonne kehittämissuunnitelmasta 27.10.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kehittamissuunnitelma@haminansahkoverkko.fi