Search
Close this search box.

Kaasua virtaa normaalisti Suomen kaasujärjestelmässä

Suomen kaasujärjestelmässä virtaa kaasua normaaliin tapaan. Seuraamme tilannetta ja kaasumarkkinaa aktiivisesti päivittäin. Mikäli Suomen kaasujärjestelmässä ilmenee häiriöitä, tilannetta ohjaavat ensisijaisesti kaasun siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy ja Suomen viranomaiset.

Mahdollisessa poikkeustilanteessa Haminan Kaasuverkko Oy toimii kaasun siirtoverkonhaltijan ohjeiden mukaisesti, toimittaen tarvittaessa kaasua myös siirtoverkon haltijan varajärjestelmän kautta ns. suojattujen asiakkaiden eli kotitalousasiakkaiden tarpeisiin. Mahdolliset kaasun toimitusongelmat pyritään ensisijaisesti turvaamaan markkinaehtoisesti.

Varajärjestelmät perustuvat LNG- ja muihin kaasuvarastoihin, ja tulevaisuudessa Haminan alueen jakeluverkkotoiminta on omavaraisempaa, kun Haminan LNG-terminaali otetaan käyttöön.

Suomen Kaasuyhdistyksen tiedote: Toiminta kaasun häiriötilanteessa (pdf)

Lisätietoa alla olevista linkeistä:

Gasgrid Finland Gasgrid Finland – Siirrämme energiaa

Huoltovarmuuskeskus Etusivu – Huoltovarmuuskeskus

Suomen Kaasuyhdistys ry – Suomen Kaasuyhdistys ry