Syysmyräkkä iskenyt energiamarkkinoille

Syksy energiamarkkinoilla on ollut tuulista aikaa, pääenergiajakeiden kuten sähkön, maakaasun ja öljyn hinnat ovat nousseet nopeasti ja paljon. Taustalla on useita tekijöitä, kuten yleensäkin voimakkaissa markkinareaktioissa. Maailmantalous on alkanut heräilemään pitkän korona-taantuman jälkeen, ja perusinfran, kuten esimerkiksi energiainfran, ylös ajaminen on yleensä hitaampaa kuin sen alas ajaminen. Kysyntä on siis voimistunut nopeammin kuin tarjonta. Julkisuudessa on ollut myös paljon spekulointia erilaisista keinotekoisista tekijöistä markkinamuutosten taustalla, geopolitiikassa energialla on aina ollut oma roolinsa ja varmasti tässäkin tilanteessa sillä on vaikutuksensa. Myös tietoiset päätökset kohti puhtaampaa ja kestävämpää energiantuotantoa ja -kulutusta vaikuttavat markkinoihin, ja muutos vaatii usein normaalia enemmän ponnistelua.

Tällä hetkellä ei ole muuta selkeää näkemystä tulevien kuukausien markkinakehityksestä kuin se, että nopeat ja voimakkaat liikkeet jatkunevat vielä tovin.

Markkinoilla on siis paljon tapahtumia, jotka tällä hetkellä valitettavasti vaikuttavat ainakin lyhyellä aikavälillä energiajakeisiin hintaa nostavasti. Tämä valuu väkisinkin loppukäyttäjien kukkarolle, mikä aiheuttaa haasteita niin yksityistalouksille kuin yrityksillekin. Tällä hetkellä ei ole muuta selkeää näkemystä tulevien kuukausien markkinakehityksestä kuin se, että nopeat ja voimakkaat liikkeet jatkunevat vielä tovin.

Omalla toiminnallamme pyrimme tasaamaan voimakkaimpia energiajakeiden hintamuutoksia mahdollisuuksiemme mukaan. Omat rajat tähän sanelee mm. osakeyhtiölaki, jonka puitteissa toimimme. Olemme vahvistaneet energianhankinnan tiimiämme, jotta tulevaisuudessa pystymme entistä tehokkaammin operoimaan vapailla energiamarkkinoilla. Vapaat markkinat tuovat mahdollisuuksien rinnalla myös aina riskejä ja näihin varautuminen on yksi keskeinen tehtävämme. Haminan Energia on panostanut tulevaisuuteen myös muilla toimenpiteillä. Olemme selkeyttäneet yhtiömme rakenteita, jotta pystymme kokonaisuutena vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Haminan satamaan rakenteilla olevan LNG terminaali on merkittävä panostus tulevaisuuteen, se monipuolistaa energianhankintamahdollisuuksia ja vahvistaa energiantoimitusvarmuutta niin Haminan alueella kuin laajemminkin Suomessa.

Toivotan kaikille hyvää syksyä ja uskon, että voimakkain turbulenssi energiamarkkinoillakin on ohimenevä ilmiö valitettavine vaikutuksineen meidän kaikkien arkeen.

Teemu Heinänen

toimii Haminan Energian energiakaasujen liiketoimintajohtajana.

Jaa blogikirjoitus: