Search
Close this search box.

Maailma ympärillämme muuttuu myös seuraavat 120 vuotta

 

Haminan Energia vietti viime vuonna toimintansa 120. juhlavuottaan. Haminan Energia on kulkenut eteenpäin suurin harppauksin siitä, kun Haminan kaupungin sähkölaitos vuonna 1901 perustettiin sähköistämään Haminan kaupunkia ja sen ympäristöä. Yrityksemme juuret ulottuvat aikaan, jolloin Suomi oli vielä osa Venäjää, joskin sen tunnustettu autonominen suuriruhtinaskunta. Nyt 2020-luvulla yrityksemme liiketoiminnan keskiössä on uusiutuva energia ja energiakaasut, ja näiden kilpailukykyyn ja maailmanmarkkinahintaan on yhä Venäjä ja Eurooppaa ravistelevat geopoliittiset jännitteet aiheuttaneet melkoista myllerrystä. Haminan Energia toimii yhä pitkälti paikallisesti Haminassa, mutta liiketoimintaamme vaikuttaa nykyisellään merkittävästi globaalit ilmiöt.

Liiketoimintaamme vaikuttavat nykyisellään merkittävästi globaalit ilmiöt.

Olen itse työskennellyt toimialalle liki seitsemän vuotta ja Haminan Energialla pian viisi vuotta. Omaan työhöni vaikuttaa vahvasti taloudellinen toimintaympäristö, mutta mielenkiinnolla olen seurannut, miten puheet toimialan muuttumisesta ja energiamurroksesta ovat tänä aikana yhä vain vahvistuneet. Haminan Energia kumppaneineen toimii omalla panoksellaan kansallisena energiamurroksen tienraivaajana. Viime vuosina tehdyt merkittävät investointipäätökset – merkittävimpänä Haminan satamaan rakennettu energiavarasto, LNG-terminaali – ja valmistautuminen energiamurrokseen ovat luotsanneet pienen kaupungin energiayhtiön uudenlaiseen asemaan, missä liiketoimintojen uudelleenjärjestely ja uudelleenorganisoituminen nähtiin välttämättömäksi.

Vuonna 2021 Haminan Energia perusti kolme uutta tytäryhtiötä, joihin siirrettiin keskeiset paikallisen energiainfran varaan rakentuvat verkko- ja lämpöliiketoiminnat. Haminan Sähköverkko, Haminan Kaasuverkko ja Haminan Kaukolämpö jatkavat itsenäisinä yrityksinä näitä perusliiketoimintoja ja ylläpitävät sitä paikallisen energianjakelun kivijalkaa, jolta on hyvä ponnistaa eteenpäin. Haminan Energia monipuolisten verkkojen rakentajana on mahdollistanut alueellista kehitystä pitkän historiansa aikana vahvasti.

Konsernin emoyhtiönä toimivan Haminan Energian ydinliiketoiminnat puolestaan rakentuvat kaasun myynnin, sähköntuotannon ja energiapalveluiden varaan. Suuren painoarvon Haminan Energia
-konsernissa saavat myös yhdessä kumppaneidemme kanssa perustamamme yhteisyritykset Kaakon Alueverkko, Hamina LNG ja Rohe Solutions. Näiden yhteistyritysten kautta rakennamme siltaa pitkälle vihreämpään sähköistyvään tulevaisuuteen. Niin ikään voimakasta hankekehitystä ja infrarakentamista edistävä Suomen Voima sähköntuotantoon keskittyvänä mankalayhtiönä toimii keskeisenä linkkinä energiayhtiöille ja rakentaa sähköistyvän yhteiskunnan tulevaisuutta parantaen kotimaisen sähköntuotannon omavaraisuutta ja siten toimitusvarmuutta kansallisessa energianhuollossa.

Yhteisyritysten kautta rakennamme siltaa pitkälle vihreämpään sähköistyvään tulevaisuuteen.

Haminan Energia omistajansa Haminan kaupungin tuella paitsi kasvattaa hartioitaan, myös keskittää toimintojaan ydinosaamisalueilleen pärjätäkseen yhä muuttuvalla energiamarkkinalla myös seuraavien 120 vuoden ajan. Nyt juuri on aika pysähtyä, sillä toimialaa ravistelevan myllerryksen keskellä on tärkeää pohtia, millaisessa toimintaympäristössä kunnallinen energiayhtiö toimii, ja mikä on energiakonsernin rooli Haminan alueella tulevaisuudessa. Strategiatyö on parhaillaan käynnissä.

Arvojemme mukaisesti perustamme toimintamme tuloksellisuuteen, yhteistyökykyyn ja kestävyyteen. Nykyisessä toimintaympäristössä yrityksen tulee myös kyetä jatkuvasti uudistumaan pysyäkseen mukana kilpailussa. Tulevien 120 vuoden aikana tarvitsemme perusliiketoimintojemme tueksi uusia edistyksellisiä liiketoimintamalleja, osaavaa henkilökuntaa ja kumppanuuksia, joiden kautta kykenemme kehittämään niin Haminan alueen toimijoille kuin kansalliseen energiantarpeeseenkin vastaavia vastuullisia ratkaisuja.

Arvojemme mukaisesti perustamme toimintamme tuloksellisuuteen, yhteistyökykyyn ja kestävyyteen.

Juhlavuosi 2021 jää Haminan Energian historiassa merkkivuodeksi, jonka aikana yhtiörakennetta muokattiin siten, että kukin verkkoliiketoiminta eriytettiin omaksi yhtiökseen. Haminan talousalueella on toimitus- ja säävarma sähköverkko, laaja kaasuverkko teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin sekä kasvava kaukolämpöverkko. Eritysesti kaukolämpöverkkoa on vastikään rakennettu voimakkaasti, mikä mahdollistaa kaupungille pitkälle tulevaisuuteen kantavan keskitetyn vihreän lämmitysjärjestelmän, sekä mm. teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntämisen.

Pitkä historia antaa meille perspektiiviä tunnistettujen muutosten parissa työskentelyyn.

Käynnissä oleva energiamurros haastaa koko toimialaa ja myös Haminan talousaluetta. Haminan Energian pitkä historia antaa meille kuitenkin perspektiiviä tunnistettujen muutosten parissa työskentelyyn: energiatoimiala on murroksessa, mutta samalla saamme pitkäjänteisen kehittymisen myötä työskennellä näköalapaikalla mm. ratkaistessamme ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita ja pyrkiessämme edistämään mm. digitalisaatiota, energiaverkkojen integraatiota ja kehittyviä joustopalveluja. Energiayhtiön menestyminen edellyttää meiltä hyvää yhteistyökykyä, työmme näkyväksi tekemistä ja vahvaa uudistumiskykyä varmuudella niin lähitulevaisuudessa kuin myös seuraavien 120 vuoden aikana.

Sanna Lahti

työskentelee konsernipalveluista vastaavana johtajana Haminan Energia -konsernissa

Jaa blogikirjoitus: