Search
Close this search box.

Haminan Energia -konsernin
vuosikertomus 2021

Liikevaihto toimialoittain

Konsernin avainluvut 2021

Liikevaihto 49,8 Milj. €
Liikevoitto/ -tappio -0,8 Milj. €
Investoinnit 10,6 Milj. €
Taseen loppusumma 120,6 Milj. €
Henkilökunta keskimäärin 60

Konsernirakenne

Vuonna 2021 Haminan Energia Oy:ssä toteutettiin yritysrakenneuudistus. Haminan Energia eriytti sähköverkko-, kaasuverkko- ja kaukolämpöliiketoimintansa omiksi yhtiöikseen, ja näin syntyi kolme uutta Haminan Energian 100-prosenttisesti omistamaa tytäryhtiötä: Haminan Sähköverkko Oy, Haminan Kaasuverkko Oy ja Haminan Kaukolämpö Oy.

Liiketoimintakatsaukset

Toimitusjohtajan katsaus
Kaasuklusteri
Sähkö
Kaasu
Kaukolämpö
Palvelut
Vastuullisuus

Hallitus

Hallituksen kuvassa istumassa ovat Jaana Suikkanen ja puheenjohtaja Harri Kerkelä. Ylärivissä vasemmalta toimitusjohtaja Markku Tommiska, Tomi Tuomisalo, Mari Kainiemi ja Henni Seppälä. Kuvasta puuttuvat Markku Porkka ja Mika Kotoluoto.