Search
Close this search box.

Kaasu

Kaasumarkkinoilla koettiin
historiallinen vuosi 2021

Koko vuotta 2021 leimannut energiamarkkinoiden turbulenssi on jatkunut vuoden 2022 puolelle. Energiamarkkinoiden myllerrys avaa myös uusia mahdollisuuksia. Tulevaisuuden potentiaalia on erityisesti LNG-liiketoiminnassa.

Energiakaasut

Kaasumarkkinoilla vuosi 2021 oli historiallinen; loppuvuoden jopa 10-kertaisia kaasunhintoja ei ole nähty koskaan aikaisemmin. Talven aikana tilanne on tasaantunut, mutta epävarmuuksia on yhä markkinoilla. 

Alkuvuodesta tiivistimme yhteistyötä isojen kaasuasiakkaidemme kanssa, ja kuluvana vuonna 2022 kehitämme tätä yhteistyötämme entisestään. 

Seuraamme muutoksia jatkuvasti, ja kehitämme toimintaamme vastataksemme niihin.

Lokakuussa Haminan Energian rakennemuutoksen myötä energiakaasut eriytettiin omaksi liiketoiminnokseen. Yhtiö haluaa kehittää energiakaasuliiketoimintaa, ja rekrytoimmekin asiantuntijoita tiimiimme vuoden aikana. Olemme mm. tehneet selvitystä Haminan LNG-terminaalin hyödyntämisestä energiakaasujen liiketoiminnassa. Hamina LNG-terminaali odottaa vielä viimeistä silaustaan ennen kaupallista käyttöönottoa. Odotamme tätä innolla kuluvan vuoden aikana.  

Energiamarkkinoilla suuret myllerrykset ovat aina paitsi riskejä, myös mahdollisuuksia. Tästä syystä seuraamme muutoksia jatkuvasti, ja kehitämme toimintaamme vastataksemme niihin mahdollisimman hyvin – sekä löytääksemme myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti potentiaalia näemme LNG-liiketoiminnassa, varsinkin maakaasuverkon ulkopuolisissa kohteissa, mm. liikenteessä ja laivojen bunkrauksessa. Näissä toiminnoissa osakkuusyhtiömme Rohe Solutions Oy on tiennäyttäjä. LNG ja maakaasu ovat realistinen silta tulevaisuuden kestävästi tuotettuihin kaasuihin.  

Olemme lisäksi aloittaneet monipuolisen, asiantuntevan kaasuklusterin rakentamisen Haminaan yhdessä osakkuusyhtiöidemme kanssa. 

Kaasuverkko

Lokakuussa Haminan Energian kaasuverkkoliiketoiminta eriytettiin omaksi tytäryhtiökseen Haminan Kaasuverkko Oy:ksi, osana Haminan Energian yritysrakenneuudistusta. Kaiken kaikkiaan tytäryhtiön toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kaasuntoimituksessa oli viime vuonna pientä nousua eli kysyntä on kasvussa. 

Hamina LNG -terminaalin kytkemisen kaasun jakeluverkkoon toteutettiin jo aiemmin, joten terminaalissa kaasuverkon osalta ei ole odotettavissa enää muutoksia.  

Lanseeraamme lähiaikoina uuden hybridilämmitys-tuotemallin, jossa asiakas voi lämmitystapauudistuksen yhteydessä jättää maakaasun käyttöön varalämmitykseksi ja maksaa siitä normaalia pienempää perusmaksua. Tällöin maakaasu jäisi varalle ja olisi käytettävissä mm. sähkön hintavaihtelujen aikana.