Sähkö

Hyvä verkon suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito takaavat varman ja häiriöttömän sähköntoimituksen

Vuoden suurimpia investointejamme oli Laurilan sähköaseman saneeraus. Jatkamme suunnitellusti myös muita sähköverkon määräaikaissaneerauksia toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi.

Sähköverkko

Vuosi 2021 alkoi vauhdikkaasti kovien pakkasten siivittämänä, ja siirron volyymit olivat suuret niin sähkön, kaukolämmön kuin kaasunkin osalta.

Edellisvuonna alkanut koronapandemia heijastui yhä toimintaamme, kun pyrimme välttämään henkilökohtaisia kontakteja asennustyössä. Varotoimien ja hyvän toimitusvarmuutemme ansiosta vuosi sujui ongelmitta. Kaapelointiaste sähköverkossamme on noin 68 %.

Suunnittelemme ja toteutamme sähköverkon saneeraukset huolella, jotta toimitusvarmuus on jatkossakin huipputasolla.

Suunnittelemme ja toteutamme sähköverkon saneeraukset huolella, jotta toimitusvarmuus on jatkossakin huipputasolla. Viime vuosina saneerausten painopiste on ollut keskijänniteverkon puollella, seuraavien vuosien kuluessa saneerausten painopiste siirtyy pienjänniteverkon puolelle.

Sähkön tuotanto

Haminan Energia tuottaa sähköä viidellä tuulivoimalallaan. Kylmä ja tuuleton alkuvuosi oli haastava tuulivoiman tuotannolle. Vaikka tuotanto normalisoitui loppuvuonna, tuotettiin tuulivoimaa kuitenkin 5–10 % vähemmän kuin normaalisti.