Toimitusjohtajan katsaus

Suurten muutosten vuosi

Vuosi 2021 oli Haminan Energialle monella tapaa suurten muutosten vuosi niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Yhtiön sähkö-, kaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen eriyttäminen toi uusia mahdollisuuksia, kasvua ja myös selkeyttä toimintaan. Haasteita puolestaan aiheuttivat korkeat energiahinnat erityisesti sähkön ja kaasun osalta.

Energiahinnat myllerryksessä

Maailmanlaajuisesti vuotta 2021 leimasivat energiahintojen vaihtelut sekä poikkeuksellisen nopea ja mittava markkinahintojen nousu, mikä tuntui myös Haminan Energialla. Hintojen nousuun syynä ovat osaltaan olleet ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävät EU- ja kansallisen tason veronkorotukset sekä nousseet päästökaupan kustannukset, mikä on ollut merkittävä tekijä erityisesti sähkön hinnannousun taustalla.

Pyrimme Haminassa pitämään hinnankorotukset maltillisina, mutta korkeat hankintahinnat pakottivat nostamaan hintoja loppuvuodesta 2021.

Sähkön osalta hintoja nosti Suomessa ja muuallakin Pohjoismaissa myös sähkön kysynnän ja tarjonnan välinen kuilu, johon Pohjolan sääolosuhteilla oli omat vaikutuksensa. Erityisesti Suomessa esiintyi kovia pakkasia. Kovilla pakkasilla ei juuri tuule, joten silloin tuulisähköäkään ei tuoteta. Tätä lovea paikataan tuottamalla sähköä fossiilisilla polttoaineilla. Monin paikoin näitä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia sähkön ja lämmön tuotantolaitoksia on kuitenkin ajettu alas, erityisesti lauhdetuotantoa, joten sähkön tarjontaan syntyy niukkuutta. Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotto vuonna 2022 helpottaa tilannetta perustuotannon lähteenä. Sähkön kulutus on kuitenkin vähähiilisyyspyrkimysten ja digitalisaation vuoksi kovassa nousussa, joten myös tuotannon tarve kasvaa edelleen.

Kaasun markkinahinnat kokivat aikamoisen nousun erityisesti loppuvuodesta, ja paisuivat hetkellisesti jopa 10-kertaisiksi normaaliksi koettuun verrattuna. Kaasua toki kulutettiin normaalia enemmän kovista pakkasista johtuen, mutta hinnan nousu johtui pitkälti alhaisesta kaasun tarjonnasta. Kaasun tarjonnan niukkuus puolestaan johti kaasun hankintahinnan kovaan kasvuun, mikä viime kädessä heijastui kulutushintoihinkin. Pyrimme Haminassa pitämään hinnankorotukset maltillisina, mutta korkeat hankintahinnat pakottivat nostamaan hintoja loppuvuodesta 2021. Tilanteen ennakoidaan palautuvan pääosin kevään 2022 aikana.

Vauhtia rakenneuudistuksella ja yhteistyöllä

Haminan Energian liikevaihto kasvoi hyvin vuonna 2021, ja myös henkilöstön määrä oli kasvussa. Lokakuussa yhtiö eriytti sähköverkko-, kaasuverkko- ja kaukolämpöliiketoimintansa omiksi tytäryhtiöikseen. Näin Haminaan syntyi kolme uutta osakeyhtiötä; Haminan Sähköverkko Oy, Haminan Kaasuverkko Oy ja Haminan Kaukolämpö Oy.  Muutoksen odotetaan avaavan uusia kasvun ja kehittämisen mahdollisuuksia koko konsernille, ja parantavan kilpailukykyä mm. rahoitusmarkkinoilla. Rakennamme parhaillaan ennuste- ja raportointijärjestelmää yhtiöllemme, jonka kautta voimme tarkasti analysoida ja kehittää toimintaamme, ja edelleen jopa löytää uusia liiketoimintamalleja.

Teimme päätöksen myydä valokuituliiketoimintamme Täyskuidulle, keskittyäksemme itse energialiiketoimintaan ja siihen liittyviin palveluihin. Valmistelimme liiketoimintakauppaa vuonna 2021, ja kauppa astui voimaan helmikuussa 2022.

Haminan Energia jatkaa edelleen tiiviisti mukana osakkuusyhtiöidensä Hamina LNG:n, Rohe Solutions:n ja Kaakon Alueverkko Oy:n toiminnassa. Haminan ja Kotkan alueelle sijoittuva akkukemikaaliklusteri on merkittävä vauhdittaja erityisesti Kaakon Alueverkko Oy:lle, joka tullee siirtämään suuria määriä sähköä tehtaiden käyttöön.

Hamina LNG -terminaaliprojekti etenee, ja terminaali on loppusilausta vaille valmis. Terminaali valmistuu otolliseen ajankohtaan; terminaalin valmistuttua nestemäistä kaasua voidaan tuoda mistä päin maailmaa tahansa laivalla terminaaliin ja muuntaa kaasuksi Suomen kansalliseen kaasuverkkoon. Tällä voidaan tasoittaa lähialueiden kaasutarjonnan niukkuutta ja hinnanheiluntaa, sekä parantaa koko maan huoltovarmuutta.

Tulevaisuudenvisiomme on säilynyt samana; pyrimme toiminnassamme kannattavasti vähähiiliseen energiantuotantoon.

Haminan Energia jatkaa vahvaa investointiaan kaukolämpöön ja paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin. Olemme laajentaneet kaukolämpöverkkoamme ja etsimme jatkuvasti paikallisia ylijäämä- ja hukkalämpökohteita hyödynnettäväksi kaukolämpölaitoksessamme hiilidioksidivapaan lämmön tuotannossa. Valmistaudumme lämmöntuotannossa myös akkukemikaaliklusterin mahdollisiin tarpeisiin. Sähköverkon osalta jatkamme verkoston ja sähköasemien uusimista, jotta toimintavarmuus säilyy jatkossakin hyvänä. Kaasuverkon yhdistäminen uuteen LNG-terminaaliin oli puolestaan suuri investointi kaasuverkon puolella.

Vuosi 2021 oli Haminan Energialle myös 120 v juhlavuosi. Vaikka koronapandemiasta johtuen varsinaiset juhlallisuudet siirtyivät tuonnemmaksi, on mennyt vuosi ollut kaikkine käänteineen tapahtumarikas. Tulevaisuudenvisiomme on säilynyt samana; pyrimme toiminnassamme kannattavasti vähähiiliseen energiantuotantoon. Olemme työstäneet yhtiölle kestävyystiekarttaa, jonka avulla otamme askelia kohti päästöttömyyttä. Vuonna 2022 keskitymme erityisesti uusiutuvan lämmön hankintaan, sekä Hamina LNG -terminaalin käyttöönottoon.