Vastuullisuus

Päämääränä hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä

Etsimme jatkuvasti uusia energiaratkaisuja ja keinoja tuottaa lämpöä ja energiaa kestävästi. Tuotamme vihreää kaukolämpöä ja hyödynnämme paikallista ylijäämälämpöä. Tulevaisuuden tavoitteenamme on myös teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen.

Energiantuotannon hiilineutraalius on yksi päätavoitteistamme

Huomioimme kaikessa toiminnassamme ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Tavoitteenamme on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2030 mennessä ja lisäksi kaiken myymämme energian hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä.

Vähennämme ympäristökuormitusta muun muassa tuottamalla paikallisesti uusiutuvaa energiaa, lämpöä ja sähköä. Tuotamme vihreää kaukolämpöä Haminassa vuonna 2019 käynnistyneessä kaukolämpölaitoksessa, joka käyttää polttoaineenaan puupohjaisia polttoaineita. Uusiutuvan energian osuus kaukolämmön tuotannossa vuonna 2021 oli 71,6 %. Vuoden 2021 lopulla sovimme ylijäämälämmön hyödyntämisestä Södra Woodin kanssa. Pyrkimyksenämme on myös paikalliselta teollisuudelta saatavan hukkalämmön hyödyntäminen lähivuosina.

Uusiutuvan energian osuus kaukolämmön tuotannossa vuonna 2021 oli 71,6 %.

Olemme olleet edelläkävijöiden joukossa myös tuulienergian tuottamisessa. Tuulivoimaa tuottaa viisi yhtiömme omaa voimalaa Haminan sataman alueella ja läheisyydessä.

Tarjoamme asiakkaille monipuolisia latausratkaisuja sähkö- ja hybridiautojen lataustarpeisiin. Viime vuonna valmistui kaksi uutta sähköautojen latauspistettä Haminan torille ja Tervasaareen. Latauspisteet toteutettiin yhteistyössä Haminan kaupungin kanssa.

Kehitämme palvelutarjontaamme niin, että voimme tarjota monipuolisia energiaratkaisuja niin yksityisille kuluttajille kuin yrityksillekin. Tavoitteenamme on, että Hamina tarjoaa mahdollisimman kilpailukykyiset toimintaedellytykset uusille yrityksille ja houkuttelevan asuinympäristön Haminan nykyisille ja tuleville asukkaille.

Yhteiskuntavastuu

Olemme jakaneet Haminan Energian stipendejä paikallisille aktiivisille lapsi- ja nuorisotyötä tekeville seuroille ja yhteisöille jo yli kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2021 stipendin sai 33 seuraa ja toimijaa. Tuemme monipuolisesti myös paikallisia tapahtumia.

Viime vuonna vietimme yhtiön 120-vuotisjuhlavuotta ja halusimme erityisesti panostaa paikallisten asukkaiden viihtyvyyteen ja virkistysmahdollisuuksiin. Pystytimme keväällä yhdessä Vehkalahden Veikkojen kanssa Energialaavun Myllykylään Horessootin polun varrelle ja järjestimme jälleen kaikenikäisille soveltuvan Energiapolku-ulkoilutapahtuman.

Vuonna 2021 Haminan Energian stipendin
sai 33 seuraa ja toimijaa.

Toimimme aktiivisesti Haminan kaupungin HINKU-työryhmässä. HINKU on hiilineutraalisuuteen tähtäävien kuntien verkosto, jonka tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Olemme mukana Kymenlaakson energianeuvonta -palvelussa ja tarjoamme palvelun avulla puolueetonta ja maksutonta energianeuvontaa alueemme asukkaille.

Tuemme myös lahjoituksellamme Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry:n kautta Lappeenrannan Teknillisen yliopiston perustamaa energiavarastoinnin professuuria.

Henkilöstö

Henkilöstömme määrä oli vuoden 2021 lopussa 56. Määrä on ollut kasvussa, ja organisaatiomme vahvistuu uusilla osaajilla myös lähitulevaisuudessa. Työtyytyväisyys on ollut hyvällä tasolla, ja laajemmin työtyytyväisyyttä tutkitaan jälleen kevään 2022 aikana. Sisäistä tiedonkulkua parannettiin muun muassa luomalla uusi viestinnällinen intranet.

Koronapandemiasta huolimatta sairauspoissaolot pysyivät alhaisella tasolla vuonna 2021, sairauspoissaoloprosentti oli 4,6 %. Koulutuspäiviä vuonna 2021 oli keskimäärin 2,1 henkilöä kohden.

Yhtiö pyrkii jatkuvasti parantamaan työssä viihtymistä ja työturvallisuutta: tavoitteena on, että työtapaturmia ei sattuisi lainkaan. Vuonna 2021 tapahtui 4 lievää työtapaturmaa, joista 2 johti lyhyeen poissaoloon.

Koronapandemian vuoksi henkilökunnan yhteiset tapaamiset ja aktiviteetit on toteutettu jakautumalla pieniin ryhmiin. Keväällä teimme yhteisen pyöräretken Myllykylän Energialaavulle. Kahden vuoden tauon jälkeen pääsimme vihdoin loppusyksyllä viettämään yhteiset, kauan odotetut pikkujoulut terveysturvallisuusmääräyksiä noudattaen.