Search
Close this search box.

Haminan Energia -konsernin
vuosikertomus 2023

Kasvatimme uusiutuvan kaukolämmön osuuden jo lähes 90 prosenttiin. Rakensimme vuoden aikana 20 prosenttia enemmän kaukolämpöliittymiä kuin edellisenä vuonna.

Palvelimme asiakkaita lähellä, paikalisesti ja ammattitaitoisesti. Saimme kiitosta erityisesti siitä, että olemme helposti tavoitettavissa, läsnä asiakkaillemme. Kohtasimme asiakkaita puhelimitse, sähköpostilla, verkkopalvelussa, toimistollamme Saviniemessä, asennustehtävissä kentällä sekä monissa paikallisissa tapahtumissa.

Panostimme edelleen sähköverkkomme kehittämiseen ja kunnossapitoon. Oma henkilöstömme suunnittelee ja toteuttaa verkkojen huollot ja asennustyöt ennakoivasti, minkä ansiosta sähkönkäyttäjille aiheutuu erittäin vähän keskeytyksiä. Vuonna 2023 vain noin puolet sähköverkon asiakkaistamme koki keskeytyksen.

Kuvan etualalla oleva mies katselee Haminan energiaterminaalia

Saavutimme tärkeän päämäärän, kun Haminan satamassa sijaitseva energiaterminaali kaasutti täyteen vauhtiin. Vuosi 2023 oli terminaalin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Myös LNG-säiliöauto oli varsin tuttu näky Haminan sataman teillä. Heinäkuussa 2023 terminaalilla lastattiin 500. säiliöauto, ja vuoden alussa lastattujen säiliöautojen määrä oli jo yli 1500.

Sitouduimme koko henkilöstön voimin yhteiseen suuntaan. Selvitimme haasteita ja saavutimme tärkeitä tavoitteita. Motivoitunut, asiantunteva ja hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme kulmakivi. Osoitimme, kuinka pieni, paikallinen energiayhtiö kehittyy ja toimii ketterästi myös epävarmoina aikoina. Pienessä on poweria!

Liiketoiminta lukuina

Liikevaihto toimialoittain

Liikevaihdon jakauma

  • Sähköverkkoliiketoiminta 14.4%
  • Kaasuliiketoiminta 54%
  • Kaukolämpöliiketoiminta 10.4%
  • Muu liiketoiminta 21.2%

Konsernin avainluvut 2023

Liikevaihto: 48,4 Milj. €
Liikevoitto: -5,3 Milj. €
Investoinnit: 8,0 Milj. €
Taseen loppusumma: 85,0 Milj. €
Henkilökunta: 51

Konsernirakenne

Haminan Energian 100-prosenttisessa omistuksessa on kaksi tytäryhtiötä: Haminan Sähköverkko Oy ja Haminan Kaukolämpö Oy. Haminan Kaasuverkko Oy siirtyi Auris Energian omistukseen 1.2.2023. Yhteisyrityksiä ovat Kaakon Alueverkko Oy ja Hamina LNG Oy.

Liiketoimintakatsaukset

Toimitusjohtajan katsaus
Sähkö
Kaasu
Kaukolämpö
Palvelut
Vastuullisuus