Search
Close this search box.

Kaasu

Haminan energiaterminaali otti ripeät ensiaskeleensa

Haminan satamassa sijaitsevan energiaterminaalin ennätyksellisen nopea käyttöönotto varmisti, että terminaali oli valmiina vastaamaan muuttuneen maailmantilanteen ja energiakysynnän tarpeisiin talvella 2022–2023. Vuosi 2023 oli terminaalin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. LNG-säiliöauto on varsin tuttu näky sataman teillä: heinäkuussa 2023 terminaalilla lastattiin 500. säiliöauto, ja vuoden 2024 alussa lastattujen säiliöautojen määrä ylitti jo 1500.

Haminan Energia on toinen syksyllä 2022 avautuneen energiaterminaalin pääomistajista. Haminan Energia myös tuottaa terminaalin käyttö- ja kunnossapitopalvelut. Sitoutunut, ammattitaitoinen tiimimme tuntee terminaalin perinpohjaisesti. Sen ansiosta terminaalin mahdollisuuksia on päästy hyödyntämään monipuolisesti varsin nopealla aikataululla. Sekä biokaasun että synteettisen metaanin (e-LNG) nesteytys Haminan terminaalissa käynnistyy vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Synteettistä metaania valmistavia laitoksia syntyy eri puolille Suomea. Haminan energiaterminaali on ainoa paikka, jossa synteettisen metaanin ja biokaasun voi keskitetysti nesteyttää, varastoida ja jatkojalostaa. e-LNG:tä voidaan esimerkiksi kuljettaa säiliöautoilla tai laivoilla terminaalista eteenpäin käyttökohteisiin, käyttää laivojen polttoaineena tai tarvittaessa höyrystää sen varastoinnin jälkeen kaasuverkkoon.

Kuvan etualalla oleva mies katselee Haminan energiaterminaalia

Sitoutunut, ammattitaitoinen tiimimme
tuntee terminaalin perinpohjaisesti.

Seppo  Suomalainen luotsaa energiaterminaalin
käyttö- ja kunnossapitotiimiä

Haminan energiaterminaalista löytyy ympärivuorokautinen valvomo- ja operointipalvelu. Haminan Energian työnjohtaja Seppo Suomalainen vastaa yhdessä tiiminsä kanssa terminaalin valvomosta sekä terminaalin käyttö- ja kunnossapitopalveluista. ”Valvomossa työskentelee kaikkina vuorokauden aikoina valvomo-operaattori ja kenttäoperaattori, jotka valvovat terminaalin toimintaa, esimerkiksi LNG-rekkojen lastauksia ja LNG-lastin purkamista laivoista terminaaliin”, kertoo Seppo Suomalainen.

”Reilu vuosi Haminan terminaalin toimintaa on opettanut paljon siitä, millaisia mahdollisuuksia terminaali tarjoaa. Parhaat kehitysideat syntyvät yleensä arjen yhteistyöstä.”

Seppo Suomalaisen kiinnostus energia-alaan syttyi hänen toimiessaan paperiteollisuudessa mekaanisen kunnossapidon työnjohtajana. ”Paperiteollisuus on erittäin energiavaltaista, joten energia-asiat olivat läsnä jokapäiväisessä työssä”.  Pian täynnä on viisi vuotta Haminan Energialla. Seppo kehuu sekä oman teknisiin palveluihin kuuluvan yksikkönsä että koko konsernin henkeä. ”Reilu vuosi Haminan terminaalin toimintaa on opettanut paljon siitä, millaisia mahdollisuuksia terminaali tarjoaa. Parhaat kehitysideat syntyvät yleensä arjen yhteistyöstä”.

Työlle hyvää vastapainoa tuo voimannostoharrastus, josta Sepolta löytyy voimapunnerruksen Suomen ennätyskin. Kotona asustelee myös kuusi koiraa, yhdeksän lammasta ja kanoja. ”Kun kotimaisemissa hiekkatiellä koko koiraporukan ja lammaskatraan kanssa kulkee, niin ei silloin työ- eikä muutkaan asiat vaivaa”.

Yhteistyö vahvistaa kaasualalla

Vuonna 2022 energiaterminaalin ympärille muodostettuun Haminan kaasuklusteriin (kuuluvat Haminan Energian lisäksi kaasuratkaisujen myynti- ja palveluyhtiö Rohe Solutions, Haminan energiaterminaalia operoiva Hamina LNG sekä Baltian johtava energiatoimija Alexela. Yhdessä kaasuklusterin toimijat tuottavat kaasupohjaisia energiaratkaisuja erityisesti teollisuuteen sekä maa- ja meriliikenteeseen. Kaasuklusteri panostaa uusiutuviin kaasuihin kuten biokaasuun ja e-LNG:hen.

Muutoksia kaasuliiketoiminnassa

Haminan Energia myi vuonna 2023 osuutensa kaasun myynti- ja palveluyhtiö Rohe Solutions Oy:stä Alexelalle. Haminan Energia ja Alexela ovat molemmat Haminan energiaterminaalin omistajia. Osana yhtiön uudistettua strategiaa paikallinen kaasunjakeluverkko myytiin vuonna 2023 Auris Energialle.