Search
Close this search box.

Kaukolämpö

Uusiutuvaa kaukolämpöä läheltä

Toimittamastamme kaukolämmöstä jo lähes 90 % tuotetaan uusiutuvalla energialla. Kesästä 2024 lähtien osa kaukolämmöstä on myös sertifioidusti uusiutuvaa.

Kaukolämmön tuotantomme on hajautettua, vaikkakin suurin osa lämmöstä tuotetaan Poitsilassa Satamantien varrella sijaitsevassa kaukolämpölaitoksessa. Paikalliset hukkalämpöhankkeet ovat ottaneet harppauksia eteenpäin vuonna 2023, mikä helpottaa varautumista.

Merkittävä määrä kaukolämmöstä tulee Haminan satamassa sijaitsevalta Södra Woodilta, joka hyödyntää sahaustoiminnan sivujakeita. Yhteistyö Södran kanssa on oiva esimerkki paikallisesta, molempia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä.

Yhteistyö Södran kanssa on oiva esimerkki paikallisesta, molempia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä.

Kaukolämmön suosio kasvaa

Vihreää kaukolämpöä tuottava kiinteän polttoaineen laitos käynnistyi vuonna 2019. Samana vuonna kaukolämpöverkkoa oli yhteensä kahdeksan kilometriä. Vajaassa viidessä vuodessa kaukolämpöasiakkaidemme määrä on kaksinkertaistunut. Kaukolämpöä on saatavilla yhä useammalle haminalaiselle kattavamman verkon ansiosta, sillä nyt verkkoa on yli 20 kilometriä. Viimeisimpänä lisäyksenä vuonna 2023 kaukolämpöverkko rakennettiin Haminan sairaalanmäelle.

Kaukolämmön suosioon on monia syitä. Kaukolämpö on lämmitysmuotona helppo ja kestävä. Myös varma energian saatavuus ja kilpailukykyinen hinta vaikuttavat valintaan. Tavoitteena on mahdollisimman ennakoitava hinta ja tasainen hintakehitys, jotta kaukolämpöasiakkaan energia-arki pysyy yllätyksettömänä.

Vähemmän päästöjä ja tehokkaampaa lämmöntalteenottoa

Uusi kaukolämpölaitoksen savukaasupesuri- ja lämmöntalteenottolaitteisto vähentää sekä päästöjä että ensisijaisen polttoaineen eli tässä tapauksessa puuhakkeen tarvetta. Laitteisto puhdistaa kattilassa syntyneitä savukaasuja siten, että kiinteän polttoaineen poltosta aiheutuvat päästöt puolittuvat. Lämmöntalteenoton avulla polttoainetta puolestaan säästyy noin 15 % vuodessa, joten tämän määrän osalta päästöt jäävät kokonaan syntymättä. Sekä hiukkas- että typpipäästöistä saadaan leikattua pois merkittävä osa.