Search
Close this search box.

Sähkö

Omissa käsissä oleva sähköverkko lisää energiaturvallisuutta

Haminan Energia panostaa vahvasti omistamiensa energiaverkkojen kunnossapitoon. Tämä näkyy energiankäyttäjille erittäin vähäisinä keskeytyksinä. Yhtiön sähköverkossa keskeytykset ovat varsin harvinaisia: vuonna 2023 keskimäärin vain puolet asiakkaista koki keskeytyksen koko vuoden aikana.

Yhtiön oma henkilöstö suunnittelee ennakoivasti verkkojen huollot ja asennustyöt. Energialaiset tuntevat verkon, ja alueen maastot ovat tuttuja. Kunnossapitotyötä tehdään itse, kaikkien verkon asiakkaiden sähkönsaannin turvaamista ajatellen.

Kunnossapitotyötä tehdään itse, kaikkien verkon asiakkaiden sähkönsaannin turvaamista ajatellen.

Lisäksi oma henkilöstö huolehtii ympärivuorokautisesta päivystyksestä ja verkon valvonnasta. Sitoutuneet ammattilaiset pitävät huolen, että vasteaika on poikkeuksellisen nopea: 40 minuutin sisällä ollaan jo kohteessa selvittämässä vikatilannetta. Jos naapurustossasi pysäköi Haminan Energian auto, niin todennäköisesti valmiudessa on energiaverkon ammattilainen valmiina hoitamaan mahdollista ennakoimatonta päivystystehtävää.

Varautuminen ja harjoittelu tukevat toimitusvarmuutta

Mullistunut maailmantilanne on tehnyt varautumisesta entistä tärkeämpää. Haminan Energialla varautuminen on yhteinen asia. Viime vuosina keskijänniteverkkoon on tehty laaja kaapelointisaneeraus, mikä lisää verkon toimintavarmuutta.

Mahdollisia poikkeamia energiaverkoissa seurataan ja raportoidaan yhä tarkemmin, ja niihin reagoidaan nopeasti. Erilaisten poikkeustilanteiden varalle yhtiössä harjoitellaan säännöllisesti. Monipuolisen harjoittelun avulla kehitetään toimintavalmiuksia yhä paremmiksi.

Verkon vartija huolehtii sähköistymisen mahdollisuuksista

Vauhdilla sähköistyvä arki edellyttää energiatoimijoilta uusia ratkaisuja. Esimerkiksi jatkossa sähköautojen yhtäaikaiset lataukset voivat aiheuttaa asiakkaalla sähkönkulutuspiikin, jolloin asiakkaan sähköliittymä voi olla koetuksella. Kehitämme jatkuvasti uusia keinoja energian varastointiin ja älykkäitä ratkaisuja energiankulutuksen ohjaamiseen sekä kulutuspiikkien tasoittamiseen. Sähköverkkoyhtiön ja sen asiakkaiden on varauduttava muuttuvaan sähkönkäyttäjän arkeen. Myös hinnoittelumallit on uudistettava sähköistyvän arjen kulutus- ja tuotantotehojen kasvaessa.

Vauhdilla sähköistyvä arki edellyttää energiatoimijoilta uusia ratkaisuja.

Tiesitkö, että...

Sähköverkkoliiketoiminta on säädeltyä liiketoimintaa. Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelua neljän vuoden jaksoissa. Edellinen seurantajakso päättyi viime vuonna, ja uusi alkoi vuoden 2024 alusta.