Search
Close this search box.

Toimitusjohtajan katsaus

Yhteisellä kurssilla

Haminan Energia on turvannut haminalaisten sähkön saantia jo vuodesta 1901. Matkan varrelle on sattunut myrskyä ja tyyntä, muutoksia markkinoilla ja maailmantilanteessa.

Vuosi 2023 oli edelleen epävarmuuden ja muutosten aikaa. Tunnemme vastuumme tärkeän ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisen alan kuntaomisteisena yhtiönä. Sopeutimme toimintojamme kannattavan liiketoiminnan turvaamiseksi. Jatkoimme yhtiön tervehdyttämistä luopumalla omaisuudestamme kuten kaasuverkosta ja  tuulivoimaloista.

Kotisatamana Hamina

Olemme pieni ja vahvasti paikallinen energiayhtiö, toimimme ketterästi ja joustavasti. Kasvatamme alueemme elinvoimaa tekemällä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja tarjoamme monipuolisia energiaratkaisuja. Olemme helposti tavoitettavissa ja oman asiakaspalvelun myötä entistä lähempänä asiakkaittemme arkea. Tuemme paikallista seura- ja yhdistystoimintaa ja olemme mukana eri tapahtumissa. Haluamme jatkossakin tulouttaa toimintaamme haminalaisten eduksi.

Tunnemme vastuumme tärkeän ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisen alan kuntaomisteisena yhtiönä.

Moottoreina sähkönsiirto ja kaukolämpö

Epävakaa maailmantilanne tuo epävarmuuksia myös energia-alalle, mutta ydinliiketoimintamme sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat pysyneet vakaalla pohjalla. Meillä on erittäin toimintavarmat energiaverkot, joiden kunnossapidosta huolehditaan suunnitelmallisesti. Verkostoinvestoinnit tehdään ennakoiden ja asiakkaiden muuttuvat energiatarpeet huomioiden.

Ydinliiketoimintamme sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat pysyneet vakaalla pohjalla.

Uskomme kaukolämmön tärkeään rooliin Haminan alueella ja olemmekin investoineet merkittävästi kaukolämpöverkoston kehittämiseen. Kaukolämpöasiakkaidemme määrä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa, ja liiketoiminta jatkoi kasvua vuonna 2023. Uusiutuvan energian osuus kaukolämmön tuotannosta kohosi jo 87 prosenttiin. Lähitulevaisuudessa tavoitteenamme on hyödyntää myös paikallista ylijäämä- ja hukkalämpöä. Kaukolämpölaitoksellemme asennettiin savukaasupesuri- ja lämmöntalteenottolaitteisto, jolla tuotannon päästöt  pienenevät entisestään.

Sähköverkkomme toimintavarmuus pysyi edelleen erinomaisella tasolla. Sähköverkon huolto- ja kunnossapitotyöt tehdään suunnitelman mukaisesti ja ennakoiden oman henkilöstön voimin.

Energiaviraston määrittelemä neljän vuoden valvontajakso sähköverkkoliiketoiminnan hinnoittelulle päättyi vuoden 2023 loppuun. Teimme vuoden aikana tasaavia toimenpiteitä hinnoittelussa, mikä painoi yksittäisen vuoden tulosta.

Tavoitteenamme on kehittää sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoimintaa niin, että alueemme asukkaat voivat luottaa sähkönsiirron ja kaukolämmön hintavakauteen.

Miehistö

Henkilöstössämme yhdistyy perinteitä, vuosien kokemusta ja tuoretta osaamista. Jokaisen työntekijän panos oli korvaamaton vuoden 2023 muutosten ja epävarmuuksien keskellä. On ollut ilo huomata, kuinka jokainen antoi parasta osaamistaan, ja henkilöstö oli sitoutunut pysymään yhteisellä kurssilla. Haasteiden kanssa on opittu elämään, iloa ja huumoria on löytynyt vaikeissakin tilanteissa. Karikoilta on haettu uusi suunta yhdessä. Lämmin kiitos kaikille viime vuoden työstä!

On ollut ilo huomata, kuinka jokainen antoi parasta osaamistaan, ja henkilöstö oli sitoutunut pysymään yhteisellä kurssilla.

Turvallista matkantekoa

Energiamarkkinoiden epävarmuus korostaa varautumisen ja turvallisuuden merkitystä. Ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti prosessejamme haminalaisten energian saatavuuden ja huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Olemme panostaneet myös toimivaan turvallisuuskulttuuriin. Seuraamme jatkuvasti turvallisuushavaintoja, johdamme niistä toimenpiteitä ja kehitämme käytännön toimintaa. Uskon, että turvallisuus paranee, kun jokainen meistä huolehtii yhteisestä omaisuudestamme kuin omastaan ja huomioi turvallisuusseikat päivittäisessä työssä.

Tulevaisuuden koordinaatit

Katsoessani tulevaisuuteen näen paljon positiivisia signaaleja. Alati muuttuvassa toimintaympäristössä yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen. Meillä on pitkät perinteet verkostoliiketoiminnassa, ja tulevaisuudessa keskitymme kehittämään kaukolämpö- ja sähköverkkoliiketoimintaamme edelleen. Jatkamme yhä tiiviisti mukana myös osakkuusyhtiöissämme Suomen Voimassa ja Kaakon Alueverkossa.

Kaukolämmön kasvunäkymät Haminassa ovat vahvat. Panostamme edelleen ympäristöystävällisen kaukolämmön tuotantoon ja varmatoimiseen, kattavaan verkkoon. Jatkamme sähköverkon käyttövarmuuden turvaamista ja  parantamista uuden valvontamallin mahdollistamassa laajuudessa. Haminan LNG-terminaalin ensimmäinen kokonainen vuosi on takana – toiminta on lähtenyt kasvuun, ja tulevaisuus tarjoaa monipuolisia kaasuliiketoiminnan mahdollisuuksia. 

Kimmo Rahkamo
Toimitusjohtaja, Haminan Energia Oy