120-vuotias Haminan Energia suuntaa vahvasti tulevaisuuden energiamarkkinoille – yritysrakenne muuttuu vastaamaan tulevia kasvutarpeita

Merkittävässä murroksessa oleva energia-ala edellyttää investointeja yhä kestävämpiin ja ilmastoystävällisimpiin energiaratkaisuihin. Energia on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. 120-vuotias Haminan Energia Oy tähtää jatkossa yhä vahvemmin uusiutuvan energian ja energiakaasujen edelläkävijäksi. Yritysrakenteen muutoksella yhtiö vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksiaan muuttuvilla energiamarkkinoilla ja parantaa investointikykyään.

Hamina on vahvasti vihreän energiantuotannon ja energiaosaamisen keskus, joka kehittyy kansainvälisten megatrendien siivittämänä. Jotta yhtiön kasvu ja uusitutuvan energiantuotannon edellytykset voidaan varmistaa, Haminan Energian liiketoiminnoista sähköverkko, kaasuverkko sekä kaukolämpöliiketoiminta eriytetään omiksi yhtiöikseen 1.10.2021. Eriyttäminen parantaa myös yhtiön kilpailukykyä rahoitusmarkkinoilla. Haminan Energian tulevien vuosien investoinnit edellyttävät ulkoista rahoitusta, jota yhtiö pystyy yritysrakenteen muutoksen myötä hankkimaan rahoitusmarkkinoilta entistä kannattavammin.

”Digitalisaatio ja vähähiilisyys ovat tulevaisuuden megatrendejä, joiden kukoistamisen Haminassa haluamme omalla toiminnallamme varmistaa.” sanoo Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiska.

”Haminan kiinnostavuus yritysten sijoittumispaikkana vaikuttaa koko kaupungin elinvoimaisuuteen työpaikkoina ja verotuloina. Haluamme tarjota alueemme nykyisille ja tuleville yrityksille monipuoliset ja toimitusvarmat energiaratkaisut. Yritysrakennemuutoksen myötä varmistamme myös, että pystymme jatkossa vastaamaan sekä asukkaiden että yritysten energiatarpeisiin yhä vastuullisemmin ja ilmastoystävällisemmin.” kertoo Haminan Energian verkostoliiketoiminnan johtaja Kalevi Mattila.

Verkostoliiketoimintojen yhtiöittäminen ei suoranaisesti vaikuta henkilöstön määrään. Rakenneuudistuksella tähdätään yhtiön kasvuun, mikä lisää ammattitaitoisen henkilökunnan tarvetta tulevaisuudessa. Yritysrakennemuutos ei juuri aiheuta muutoksia asiakkaiden arjessa; Haminan Energia uusine tytäryhtiöineen säilyy edelleen kokonaisuudessaan Haminan kaupungin omistuksessa.

Lisätietoja:

Markku Tommiska                             
toimitusjohtaja                                  
markku.tommiska@haminanenergia.fi  
p. 050 591 5455       

Kalevi Mattila
verkostoliiketoiminnan johtaja
kalevi.mattila@haminanenergia.fi
p. 040 630 4315