Search
Close this search box.

Tiedote Haminan Energian kaasunjakeluverkon huoltotöistä 8.9.2021

Haminan kaasunjakeluverkkoon siirtoverkosta kaasua toimittava Gasgrid Finland Oy suorittaa kaasunsiirtoverkon huoltotöitä 8.9.2021. Kytkentätöiden johdosta tapahtuva kaasun toimituksen keskeytys siirtoverkosta korvataan LNG:llä, höyrystämällä se paikallisesti kaasunjakeluverkkoon Haminassa.

Gasgrid Finland on ilmoittanut tilapäisen toimitustapamuutoksen tapahtuvan tavalla, jonka ei tulisi aiheuttaa Haminan kaasunjakeluverkon toimintaan ja käyttöön vaikuttavia painevaihteluita tai keskeytyksiä. Tilapäinen syöttö kytketään 8.9.2021 aamulla noin klo 6, arvioitu kesto noin 16 tuntia, jonka jälkeen palautus normaaliin toimitustapaan.