Kaukolämmön energian hinta muuttuu 1.10.2021

Kaukolämmön energian hinta nousee 8 % 1.10.2021 alkaen. Kaukolämpöenergian hinnannousun taustalla ovat käytettävien polttoaineiden, kiinteän polttoaineen ja maakaasun sekä valmisteveron nousu.

Viimeksi kuluneen kahden ja puolen vuoden aikana on kiinteän polttoaineen yleinen hintataso noussut noin 15 %, kaasun valmistevero 13 % ja maakaasun maailmanmarkkinahinta viimeisen vuoden aikana noin 60 %.

Kiinteän polttoaineen laitoksen valmistuttua maaliskuussa 2019 kaukolämmön hintaa laskettiin noin 10 %. Hinnan alentaminen perustui tuolloin edullisemman tuotantomuodon hyödyntämiseen, aiemmin kaukolämpö tuotettiin Haminassa kokonaisuudessaan maakaasulla.

Kaukolämmön kokonaishintaan vaikutus on noin 6 %. Perusmaksut pysyvät ennallaan.

Korotuksesta huolimatta kaukolämmön kokonaishinta pysyy edelleen valtakunnan keskitasolla.

Haminan Energia kehittää hukka- ja ylijäämälämmön talteenoton ratkaisuja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, jotta kaukolämmön energian hinta säilyy maltillisena myös tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että hankkeiden hyödyt vaikuttavat myönteisesti asiakashintoihin lähivuosina.

terveisin
Haminan Energia Oy

Heikki Lappalainen
liiketoimintajohtaja, energiapalvelut
heikki.lappalainen@haminanenergia.fi