Googlen datakeskuksen lämpöä alkaa virrata Haminan kaukolämpöverkossa vuoden 2025 aikana

Haminan Energia aloittaa uuden yhteistyön Googlen kanssa. Vuoden 2025 aikana datakeskuksessa syntyvää lämpöä alkaa virrata paikallisessa kaukolämpöverkossa. Googlelta saatava lämmin jäähdytysvesi johdetaan lämpöpumppulaitokselle, jossa lämpöpumpuilla nostetaan lämpötila kaukolämpöverkkoon sopivaksi. 5 MW lämpöpumppulaitos voi tuottaa kaukolämpöä 40 GWh/vuosi (40 000 000 kWh/v), joka tällä hetkellä riittää kattamaan 80 % kaukolämmön volyymista Haminassa. Jotta lämpöpumppulaitos voidaan yhdistää olemassa olevaan kaukolämpöverkkoon, rakennetaan uutta verkostoa noin 1,3 km.

Haminan Energian hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi hanke on hyvin merkittävä. Hankkeella vähennetään merkittävästi fossiilisen energian käyttöä sekä hyödynnetään muutoin hukkaan menevää energiaa. Kun lisäksi lämpöpumppulaitoksen primäärienergiana käytetään hiilineutraalia sähköä, esimerkiksi tuulivoimaa, on koko tuotanto hiilineutraalia kyseisen laitoksen osalta. Tällöin kaukolämmön tuotannossa saavutetaan lähes 100 % hiilineutraalius. Hanke vahvistaa myös huoltovarmuutta ja on osa hajautettua energiantuotantoamme. Uusi lämpöpumppulaitos on keskeinen osa kaukolämmön vakaata ja kilpailukykyistä hinnoittelua myös tulevaisuudessa.

”Tämä kumppanuus on erittäin tärkeä sekä Haminan alueen asukkaille että paikalliselle energiantuotannolle, sillä se auttaa kaupunkia ja meitä saavuttamaan asetetut hiilineutraalisuustavoitteet. Lämmön talteenotto mahdollistaa kaukolämmön toimitukset myös uusille asiakkaille sekä verkoston laajentamisen”, kertoo Haminan Energian toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo. 

Lisätietoja:
Kimmo Rahkamo, toimitusjohtaja, p. 040 7493069
kimmo.rahkamo@haminanenergia.fi