Haminan Energian vuosikertomus 2023 on julkaistu

Haminan Energia on turvannut haminalaisten sähkön saantia jo vuodesta 1901. Matkan varrelle on sattunut myrskyä ja tyyntä, muutoksia markkinoilla ja maailmantilanteessa. Tunnemme vastuumme tärkeän ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisen alan kuntaomisteisena yhtiönä. Meillä on erittäin toimintavarmat energiaverkot, joiden kunnossapidosta huolehditaan suunnitelmallisesti.

Kuljemme määrätietoisesti kohti täysin hiilineutraalia energiantuotantoa. Uusiutuvan energian osuus kaukolämmön tuotannosta kohosi jo lähes 90 prosenttiin. Lähitulevaisuudessa tavoitteenamme on hyödyntää myös paikallista ylijäämä- ja hukkalämpöä.

Jokaisen työntekijän panos oli korvaamaton vuoden 2023 muutosten ja epävarmuuksien keskellä. Koko henkilöstö antoi parasta osaamistaan ja oli sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin. Tutustu Haminan Energian vuoteen 2023: Vuosikertomus 2023 – Etusivu – Haminan Energia Oy