Kaukolämpölaitoksella aamuyöllä havaittu häiriötila saatiin nopeasti hallintaan

Torstaina 9.12. aamuyöllä noin klo 03:15 Poitsilan kiinteän polttoaineen lämpölaitokselta saatiin hälytys. Kyseessä oli häkähälytys, ja päivystäjien saapuessa paikalle laitoksen tiloissa häkäpitoisuudet olivat kohonneet, ja tiloissa havaittiin runsaasti savua. Liekkejä ei ollut havaittavissa.

Ensitoimena katkaistiin polttoaineen syöttö KPA-kattilaan, ja automaatio ajoi sen turvallisesti tyhjäkäyntitilaan. Paikalle hälytetty KYMPE:n pelastushenkilöstö teki tarkemmat tutkimukset sisätiloissa, tuuletti rakennukset ja varmisti tilojen turvallisuuden. Muuan muassa kameravalvonnan ja lämpötilamittausten avulla varmistettiin, ettei kytevää polttoainetta ollut varastossa tai kuljettimella. Näiden toimenpiteiden jälkeen kattila ajettiin normaaliin tilaansa, ja se oli normaalituotannossa jo klo 5:30. Asiakkaille ei tapahtumasta juurikaan aiheutunut haittaa korvaavan kattilakapasiteetin ottaessa vastuuta tuotannosta. Häiriön syyn selvittelyä jatketaan edelleen. Mitään mekaanisia tai muita vahinkoja ei tilanteessa tapahtunut, ja tapahtumasta muistuttaa vain vieno savuntuoksu tuotantotiloissa.

Kiitos omalle ja KYMPE:n henkilökunnalle ripeästä ja asiantuntevasta toiminnasta.