Haminan Sähköverkko Oy:n tilapäinen sähkön toimittaminen entisille Karhu Voiman asiakkaille on päättynyt

Haminan Sähköverkko Oy:n tilapäinen sähkön toimittaminen entisille Karhu Voiman asiakkaille on päättynyt. Haminan Sähköverkko Oy on aloittanut sähkönjakelun keskeytykset niillä käyttöpaikoilla, joille ei ole tehty uutta sähkösopimusta. Asiakkaan tulee tehdä uusi sähkönmyyntisopimus, ennen kuin sähkönjakelu käyttöpaikalle voidaan palauttaa.