Search
Close this search box.

Kaasu

Kaasumarkkinoilla oli varauduttava erilaisiin skenaarioihin poikkeuksellisena vuonna

Epävakaassa maailmantilanteessa venäläisen putkikaasun tuonnin päätyttyä oli valmistauduttava mahdolliseen kaasun säännöstelyyn tai loppumiseen. Haminan LNG-terminaali avautui kaupalliseen käyttöön juuri kriittisellä hetkellä lokakuussa 2022. Kaasun hinnan voimakkaasta noususta huolimatta pystyimme tarjoamaan asiakkaillemme markkinahintoja edullisempaa maakaasua valtaosan vuotta.

Energiakaasut

Vuonna 2022 tapahtui se, mitä kukaan ei uskonut mahdolliseksi; kaasun toimitus, joka oli jatkunut Venäjältä lähes häiriöttä 40 vuotta, päättyi keväällä, kun putkikaasun tuonti Venäjältä suljettiin. Erittäin epävakaassa maailmantilanteessa lähdimme varautumaan mahdolliseen kaasun loppumiseen tai säännöstelyyn, kaikin keinoin, joihin yksittäisenä toimijana pystyimme vaikuttamaan. Onneksi pahin uhkakuva ei vielä ole käynyt toteen; kaasu ei missään vaiheessa ole loppunut, eikä sen käyttöä ole jouduttu rajoittamaan. Eri skenaarioihin varautuminen kuitenkin työllisti meitä merkittävästi.

Saimme tarjottua maakaasun hinnastoasiakkaillemme markkinahintoja edullisempaa maakaasua valtaosan vuotta, parhaimmillaan hintamme oli alle puolet markkinahintatasosta.

Venäjän toimenpiteiden seurauksena kaikki energiahinnat, myös maakaasun hinta, nousivat voimakkaasti erityisesti Euroopan markkinoilla. Hintojen nousu vaikutti kaikkiin asiakkaisiin, niin kuluttajiin kuin yrityksiinkin. Asiakkaillemme tämä oli valitettavasti hyvin haastavaa, sillä maakaasu on aiemmin ollut hyvin stabiili energiamuoto, niin hinnan kuin saatavuudenkin osalta. Vaikka emme pysty vaikuttamaan energian maailmanmarkkinahintoihin, saimme kuitenkin tarjottua maakaasun hinnastoasiakkaillemme markkinahintoja edullisempaa maakaasua valtaosan vuotta, parhaimmillaan hintamme oli alle puolet markkinahintatasosta. Tämän mahdollisti maakaasun hankintaan liittyvä hankintahinnan suojaaminen, jolla pyrimme vaimentamaan markkinahintojen voimakkaiden heilahtelujen vaikutus vähittäismyyntihintoihimme. Suojauksen seurauksena hintamme liikkuvat hitaammin ylös- ja alaspäin markkinahintojen perässä. Valitettavasti loppuvuonna markkinahinnat nousivat niin voimakkaasti, että se näkyi meilläkin, ja jouduimme nostamaan hintojamme.

Venäjän kaasuntulon päätyttyä on koko maassa täytynyt lähteä etsimään korvaavia energian hankintakanavia. Tässä tilanteessa Haminan LNG-terminaalin avautuminen kaupalliseen käyttöön syksyllä osui erittäin tärkeään ajankohtaan. Terminaali tuottaa korkeapaineisen kaasun verkkoon syöttöä, rekkalastausta, laivojen tankkausta eli bunkrausta sekä laivojen uudelleen lastausta. Erityisen tärkeä ominaisuus on energian varastointi; epävakaa maailmantilanne ja sen myötä poukkoilevat energian hinnat ja saatavuus osoittavat sen, että energiaa pitää pystyä varastoimaan, oli se sitten missä tahansa muodossa. Terminaali helpottaa koko maan huoltovarmuutta yhdessä Inkooseen valmistuneen FSRU LNG-terminaalilaivan kanssa.

LNG-terminaali avaa Haminalle aivan uusia mahdollisuuksia. Nyt olemme vaiheessa yksi, eli terminaali on otettu käyttöön, ja olemme ensimmäisessä käyttövuodessa. Terminaalissa on ehtinyt käydä jo toistakymmentä LNG-laivaa. Seuraava askel on jatkokehittää toimintoja ja löytää sopivia yhteistyökumppaneita, jotta terminaalin koko ainutlaatuinen potentiaali saadaan hyödynnettyä koko Suomen energiajärjestelmän näkökulmasta. Olemme sellaisten mahdollisuuksien ja toimintojen äärellä, joita ei aiemmin maassamme ole ollut, joten uutta opittavaa ja kehitettävää riittää jatkossakin.

Haminan LNG-terminaalin avautuminen kaupalliseen käyttöön syksyllä osui erittäin tärkeään ajankohtaan.

Uudistimme energiakaasuliiketoimintamme organisaatiota voimakkaasti vuoden aikana. Rekrytoinnit onnistuivat mainiosti, ja saimme muodostettua hyvän tiimin. Kaiken kaikkiaan vuosi oli poikkeuksellinen ja kuormitti henkilökuntaamme mm. erilaisiin ja hyvin poikkeuksellisiin skenaarioihin varautumisen vuoksi.  Kuluva alkuvuosi on kaasun osalta ollut jo viime vuotta huomattavasti rauhallisempi Euroopan kaasuvarastojen täydentymisen ja lauhan talven myötä. Nämä vaikuttavat helpottavasti myös tulevaan talveen.

Kaasuverkko

Vuoden aikana terävöitimme yhtiön toimintastrategiaa. Osana sitä teimme päätöksen myydä kaasuverkkomme eli Haminan Kaasuverkko Oy:n sekä kaasun vähittäismyyntiasiakkuudet. Tulevaisuudessa fokuksemme on kaasun osalta erityisesti LNG:ssä sekä kaasuklusterissa.

Haminan LNG-terminaalin avautuminen kaupalliseen käyttöön syksyllä osui erittäin tärkeään ajankohtaan.

Kaasuklusteria , jossa ovat mukana lisäksemme virolainen Alexela sekä osakkuusyhtiömme Hamina LNG Oy ja Rohe Solutions Oy, kehitämme tiiviisti yhdessä. Uskomme, että kaasuklusterin rooli korostuu tulevaisuudessa. Emme ole poistumassa kaasuliiketoiminnasta, vaan olemme strategiassamme terävöittäneet, missä haluamme olla ja millä tavalla. Energiamarkkinoiden muutos tuo aina riskejä, mutta myös mahdollisuuksia.