Search
Close this search box.

Toimitusjohtajan katsaus

Vahvana muutosten virrassa

Haastavina aikoina sisäinen vahvuus korostuu. Haminan Energialla sellaisia ovat aina olleet mukautuvuus, yhteistyö, erittäin ammattitaitoiset työntekijät ja vankka halu palvella asiakasta hyvin tilanteessa kuin tilanteessa.

Varautumista ja ennakointia

Vuosi 2022 jatkoi edellisvuoden viitoittamalla, koronan ja epävakaan maailmantilanteen mutkistamalla tiellä. Epävakaus heijastui edelleen sähkön ja kaasun hintoihin, mutta nyt Venäjän Ukrainaan kohdistaman aggression myötä myös energian, erityisesti kaasun saatavuuteen. Kaasun tuonti Venäjältä Suomeen loppui kokonaan, ja sitä alettiin hankkia muiden kanavien kautta. Kaasun saatavuuden ollessa epävarmaa, muuttui kaasun hinnoittelu täysin ennakoimattomaksi. Kaasumarkkinoilla ei ole aiemmin koettu mitään vastaavaa.

Myös kaukolämmön hinta ja saatavuus sahasivat, sillä moni toimija on tuonut kaukolämmön tuotantoon polttoaineensa Venäjältä. Oma strategiamme luottaa kaukolämmön polttoaineiden hankinnassa paikallisiin, kotimaisiin toimijoihin on osoittautunut hyväksi. Haminan Energian kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla puupohjaisilla polttoaineilla yhä enemmän, tällä hetkellä jo yli 70 %. Tässä hyvä yhteistyökumppanimme on ollut Haminassa toimiva Södra Wood Oy, jonka kanssa lämmöntoimitussopimus solmittiin kesällä 2022. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Haminan Energia pyrkii löytämään paikallisen yhteistyön kautta keinoja, jotka hyödyttävät koko aluetta.

Vuoden 2022 haasteiden vuoksi huoltovarmuus ja jatkuvuus nousivatkin koko vuoden ja vielä kuluvankin vuoden teemaksi; olemme luoneet ja täydentäneet varautumissuunnitelmia, kouluttaneet henkilökuntaamme ja pitäneet tiedotustamme ajan tasalla. Pahimmat skenaariot energian loppumisesta tai säännöstelystä eivät onneksi toteutuneet, mutta meidän oli silti niihin varauduttava kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Haminan Energia pyrkii löytämään paikallisen yhteistyön kautta keinoja, jotka hyödyttävät koko aluetta.

Loppuvuotta kohden ja kuluvana vuonna energiamarkkinat ovat hieman rauhoittuneet, osaltaan energian Venäjä-riippuvuuden loppumisen sekä leudon talven myötä. Energiamarkkinat ovat silti edelleen herkässä tilassa, ja varautumisemme jatkuu edelleen.

Toukokuussa 2022 Fennovoima päätti Hanhikivi 1 -ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa. Tulonodotukset Fennovoima-sijoitukseen menetettiin toimitussopimuksen päättämisen myötä, minkä johdosta yhtiö teki 9,1 M€ suuruisen alaskirjauksen vuoden 2022 tilinpäätökseen.

Tulevaisuuden suuntaviivoja

Loppuvuonna valmistelimme konserniimme kuuluvan Haminan Kaasuverkko Oy:n osakkeiden myyntiä sekä kaasun hinnastoasiakkaiden liiketoiminnan myyntiä Auris Energia -konsernille. Kauppa toteutui kuluvan vuoden helmikuussa. Kaupan myötä voimme jatkossa keskittyä paremmin kehittämään kaukolämpö- ja sähköverkkoliiketoimintaamme. Olemme edelleen vahvasti mukana energiakaasuliiketoiminnassa osakkuusyhtiöidemme Hamina LNG:n ja Rohe Solutionsin kautta.

Ennätyksellisen nopean käyttöönoton ansiosta terminaali avautui maailmantilanteen kannalta kriittisellä hetkellä.

Kaukolämmön kysyntä nousi viime vuonna ennätystasolle, uusien kaukolämpöliittymien myynnissä oli nousua lähes 30 %. Kaukolämmön kysyntä näyttää jatkuvan vahvana edelleen.

Lokakuussa pitkä yhteinen ponnistuksemme saatiin päätökseen, kun Haminan LNG-terminaali avautui kaupalliseen käyttöön. Ennätyksellisen nopean käyttöönoton ansiosta terminaali avautui maailmantilanteen kannalta kriittisellä hetkellä. Terminaalin mahdollistama energiavarastointi on nykyisessä epävakaassa maailmantilanteessa tärkeä hintoja ja saatavuutta tasoittava tekijä.

Rohen ja Hamina LNG:n  lisäksi Haminan Energia jatkaa edelleen tiiviisti mukana osakkuusyhtiöissään Suomen Voimassa, Kaakon Alueverkossa ja niiden hankkeissa.

Asiakaspalvelu palasi juurilleen

Haminan Energian asiakaspalvelu ehti olla muutaman vuoden Karhu Voima Oy:n hoidettavana. Olimme valmistelemassa asiakaspalvelumme palauttamista jälleen hallintaamme Saviniemeen, mutta Karhu Voiman yllättävän konkurssin myötä palauttamisesta tulikin kiireellinen. Asiakaspalvelun siirtoprosessi saatiin toteutettua parissa viikossa, mikä on todella hyvin, kun otetaan huomioon kaikki asiakaspalvelun toimintaan liittyvät ihmiset, järjestelmät ja tilat. Jo tehdyt ennakkosuunnitelmat auttoivat nopeassa siirtoaikataulussa.

Perustimme heti Karhu Voiman konkurssiin ajautumisen selvittyä Haminan keskustaan pop-up-palvelupisteen asiakkaiden neuvontaa varten, henkilökuntamme hienolla avustuksella. Parin viikon toimintansa aikana asiakaspalvelupiste saikin runsaasti neuvoa ja opastusta kaipaavia kävijöitä sekä kiitosta asiakkailta, että emme jättäneet Karhu Voiman sähköasiakkaita yksin vaikeaan tilanteeseen. 

Asiakaspalvelun siirtoprosessi saatiin toteutettua parissa viikossa, mikä on todella hyvin, kun otetaan huomioon kaikki asiakaspalvelun toimintaan liittyvät ihmiset, järjestelmät ja tilat.

Haminan Sähköverkko Oy otti välittömästi hoitaakseen ilman sähkön myyjää jääneiden asiakkaiden sähköenergian myynnin siihen saakka, kunnes Energiavirasto päätti toimitusvelvollisen sähkön myyjän verkkomme alueelle. Tilannetta hankaloitti myös se, että monet, paikallisetkin sähkön myyjät eivät tuolloin myyneet sähköä Haminan alueelle.  Haminan Energia ei itse myy sähköä, joten luonnollisesti pystyimme tarjoamaan vain yleistä opastusta uuden sähkönmyyjän valintaan tuossa hankalassa tilanteessa. Pyrimme silti auttamaan asiakkaita tilanteessa kuin tilanteessa niin paikan päällä kuin verkossa.

Saumatonta tiimityötä ja vahvaa vastuullisuutta

Henkilökuntamme joustavuus, osaaminen ja yhteen nivoutuminen on korostunut viime vuosien epävakaassa maailman- ja energiamarkkinoiden tilanteessa, erityisesti viime vuonna. Esimerkiksi pop-up-palvelupisteeseemme löytyi vapaaehtoisia neuvojia titteliin katsomatta. Oli selvää, ettemme voineet jättää haminalaisia sähkönkäyttäjiä pulaan yllättävässä tilanteessa, vaan toimimme välittömästi haasteiden ratkaisemiseksi.

Henkilökuntamme joustavuus, osaaminen ja yhteen nivoutuminen on korostunut viime vuosien epävakaassa maailman- ja energiamarkkinoiden tilanteessa, erityisesti viime vuonna.

Haluamme omalta osaltamme huolehtia haminalaisten hyvinvoinnista. Tuemme vahvasti paikallista lapsi- ja nuorisotyötä, urheilua ja kulttuuria. Järjestämme vuosittain maksuttoman Energiapolku-ulkoilutapahtuman ja tuemme myös taloudellisesti kaupungissa järjestettäviä tapahtumia. Myös Haminan kaupungille maksettavat kiinteistöverot, korot, vuokrat ja osingot ovat osa vastuullisuutta ja paikallista vaikuttavuutta.

Vuonna 2021 aloitetun yhtiöittämisen toimet jatkuivat vielä viime vuoden puolelle, eli senkin saralta tuli lisätekemistä suurelle osalle organisaatiosta. Silti, kaikesta ylimääräisestä työstä huolimatta myös normaalit työtehtävät on saatu hoidettua kunnialla kuntoon. Tämä on ollut todellinen puristus koko organisaatiolta, kelloon katsomatta.

Kalevi Mattila
Toimitusjohtaja, Haminan Energia Oy